UA-160702654-1

Bloemen en verjaardagen

Verjaardagsfonds Protestantse gemeente Eefde.

Iedereen die jarig is in de gemeente krijgt een foto en een zakje. Hierin kunt u een gift doen als dank voor uw verjaardag.

De fondsgelden als volgt verdeeld.

 • 1/3 Deel is bestemd voor Stichting Hulp bij Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel. Dit fonds helpt als er geen helper meer is.
 • Het andere 2/3 deel is bestemd voor:
  • Oikocredit. Dit is een oecumenische ontwikkelingscoöperatie van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door geld dat mensen tijdelijk niet nodig hebben, beschikbaar te stellen voor kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhankelijkheid.
  • het verzorgen van de kerktelefoon.
  • het bloemenfonds

 

Het Bloemenfonds

Krijgt geld uit het verjaardagsfonds hier boven beschreven.

Deze gelden worden gebruikt voor:

 • ziekenbezoek in de gemeente,
 • verjaardagen voor leden die een bepaalde leeftijd hebben bereikt,
 • of gemeenteleden die een heugelijk fijt herdenken.

Deze gelden zijn niet voor de bloemen in de  eredienst.

Deze pot  wil, indien mogelijk, zonder tussenkomst van kerkelijk en diaconaal geld, voorzien in eigen behoefte. 

Uw gift is aftrekbaar van de belasting, als u een kwitantie wilt is dat mogelijk. Ook collecte munten zijn welkom.