Ontmoeting en inspiratie - Najaar 2017

Een aanbod van de Protestantse Gemeenten Almen-Eefde-Gorssel/Epse

De losse avonden staan hieronder op datum. Daarna volgt het aanbod van kringen per plaats.
Bij alle activiteiten zijn inwoners van alle dorpen welkom.

Bij alle activiteiten zijn inwoners van alle dorpen welkom.

September

 

Themamiddag: Op zoek naar toekomst

Twee jaar geleden speelde Nellie Markus in de kerk van Almen de monoloog ‘Alejandra en José’. De monoloog ging over twee jongeren in het familiehuis van Wereldouders te Cuernavaca in Mexico. Het verhaal gaat over armoede, geweld en angst. Maar ook over de kracht van creativiteit. Nellie Markus zet zich al jaren in om via creatieve projecten de jongeren te helpen om (traumatische) ervaringen uit hun verleden te verwerken en een plek te geven. De jongeren in Mexico hebben afgelopen november hun eerste festival gehad en een theaterstuk gemaakt en opgevoerd in het centrum van Cuernavaca. Het stuk gaat over de trek van Mexicanen naar de VS. De oorzaak hiervoor is het vele geweld in eigen land. Het theaterstuk is gefilmd en bewerkt met de jongeren en Nellie wil ons nu die film laten zien. De droom van de jongeren is om een keer naar een ‘echt theaterstuk’ te gaan kijken. Om daar van te leren en om ook gewoon te genieten. Zij zijn nog nooit in een theater geweest. In oktober vertrekt Nellie weer naar Mexico om met de jongeren en de Mexicaanse docenten een nieuw stuk te maken, op zoek te gaan naar plekken waar ze dat mogen laten zien en publiciteit te maken voor hun projecten. Ze hoopt op deze middag iets van haar passie met ons te mogen delen. We kijken eerst naar de film (ca. 35 minuten) en daarna is er gelegenheid met elkaar door te praten.

Datum: dinsdag 12 september, aanvang 15.00 uur

Plaats: Kerk te Almen

 

Oktober

 

Reisverslag Indonesië: Op zoek naar voorouders

Afgelopen voorjaar hebben de Almenaren Marjolein van Dijk en haar man een bijzondere reis gemaakt naar Indonesië. Ze wilden terug naar de roots van Marjolein en hoopten ter plekke iets terug te vinden van haar voorgeslacht. Het werd een prachtig avontuur met verrassende ontmoetingen. Op deze avond laten ze een film zien van hun reis en vertellen er nog wat smakelijke details bij. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Datum: 5 oktober, aanvang 19.30 uur

Plaats: Ons Huis te Almen

 

Info-avond Jordaniëreis

In de meivakantie van 2018 (26 april-5 mei) hoop ik net als in 2012 met een groep mensen uit Almen en omgeving een rondreis door Jordanië te maken. Het is een prachtig, veelzijdig land, waar veel te ontdekken valt. De mensen zijn zeer gastvrij en hoewel de regio politiek onrustig is, kun je met een gerust hart naar dit Arabische land reizen. Inmiddels ben ik er zelf zo’n vijfentwintig keer geweest, waarvan tweemaal als reisbegeleider van een groep.

Het programma dat ik in overleg met Drietour Reizen op maat heb laten maken, is een mix van natuur, cultuur en religie. Zo bekijken we steden als Jerash, Petra, Amman en Kerak. Ook dobberen we in de Dode Zee, nemen een kijkje op de berg Nebo en bezoeken we de doopplaats van Johannes de Doper. We wandelen door het prachtige Dana-natuurreservaat en verblijven ook een nacht in het woestijnkamp van mijn partner Atallah. Zon, zee en zand krijg je gegarandeerd te zien.

Wie geïnteresseerd is in de reis is welkom op de promotie-avond op donderdag 19 oktober in Ons Huis te Almen, aanvang 19.30 uur.

De globale reis zal daar aan de hand van een powerpointpresentatie worden toegelicht. Ook ander informatiemateriaal over Jordanië is ter plekke beschikbaar. Ook als u niet mee op reis wilt/kunt, bent u welkom op de info-avond. Voor vragen en/of (vrijblijvende) opgave voor de avond : ds. Wilma Klein, wklein@lijbrandt.nl, tel. 0575433159

 

Film voor jong en oud: Storm

Op Hervormingsdag, 31 oktober, draaien we de film: Storm: Letters van Vuur. Op die dag is het volgens de overlevering precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 protest-stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel te Wittenburg. Luthers naam blijft voor altijd verbonden met de Reformatie. Het afgelopen jaar is daar op allerlei plekken al aandacht aan besteed.

Wij willen op deze gedenkwaardige dag jong en oud gelegenheid geven een kijkje te nemen in hoe het er destijds aan toe ging. De film benadert het Luther-verhaal vanuit een 12-jarige jongen, Storm genaamd, wiens vader verboden drukwerk maakt. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij.

Plaats: Kerk van Almen, aanvang 14.30 uur.

 

 

November

 

Dubbellezing over Luther en 500 jaar Reformatie

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met 95 stellingen een omwenteling in Europa op gang bracht. Het was zijn bedoeling om de middeleeuwse kerk te hervormen, maar het heeft tot een protestantse Reformatie geleid, die gepaard ging met grote politieke en sociale gevolgen. Waarom slaagde de kerk er niet in de lutherse hervormingsbeweging binnenboord te houden? Wat lag er ten grondslag aan deze breuk en wat was er zo revolutionair aan Luthers boodschap? En wat heeft die ons nu nog te zeggen ?

In een tweeluik neemt het echtpaar dr. Jan Willem Buisman en drs. Tanja Kootte ons mee in een zoektocht naar een antwoord op deze vragen. Hij doet dat voor de pauze vanuit zijn expertise als docent in de geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Leiden. Zij doet dat na de pauze vanuit haar kennis als conservator protestantisme van het museum Catharijneconvent in Utrecht middels een multimediale presentatie langs geschrift en prent.

De toegang is gratis. Een gift na afloop is welkom.
Datum: woensdag 1 november

Plaats: Kerk/de Brink te Gorssel, 19.45-22.00 uur

Informatie: dr. Herbert Wevers, tel: 0653806044

 

Film: Rams

Een film van Grímur Hákonarson. De broers Gummi en Kiddi leven in een afgelegen vallei in IJsland. De rammen van de twee schapenboeren behoren tot de beste van het land en wonnen al diverse prijzen. Hoewel ze hun land en levensstijl delen, spreken de koppige mannen al veertig jaar niet meer met elkaar. Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle dieren in de vallei willen ruimen, verzetten ze zich ieder op hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer en Gummi met zijn verstand. Om het gevecht met de autoriteiten te kunnen winnen en hun dierbare schapen te redden, moeten de broers echter wel samenwerken.

De leden van de taakgroep hebben gezamenlijk deze film bekeken en kwamen tot de conclusie dat het een bijzondere film is en zeer het bekijken waard. We gaan ervan uit dat we in combinatie met een gezamenlijke broodmaaltijd u een bijzondere middag kunnen bieden .

U bent van harte welkom op: 3 november, aanvang 15.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk Eefde.

Opgeven tot 27 oktober bij Tjerie Kale-de Vries, tel. 0575511819, g.kale@versatel.nl

 

Middagworkshop: Boetseer je eigen engel

In de advents- en kersttijd kom je ze op allerlei plekken tegen. Op kaarten, in kerstgroepen, als boomversiering, in verhalen. Maar ook door het jaar heen, laten velen zich inspireren door engelenbeelden. Op deze middag gaan we een engel boetseren.

Onder begeleiding van keramiste Janny Weesjes kan ieder de klei vormen naar het gewenste model (tot maximaal zo’n 15 cm groot). Er zullen enkele voorbeelden aanwezig zijn, maar laat vooral je eigen creativiteit de vrije loop. Deelname is gratis.

Datum: 15 november, aanvang 14.30 uur

Plaats: bovenzaal Ons Huis te Almen

 

Vesper op weg naar Advent en Kerst

Vlak voordat een nieuwe Adventsperiode ons leidt naar de Kerstvieringen willen we in een Vesper dit begin van een nieuw kerkelijk jaar markeren.

Aansluitend zullen we samen diverse liederen uit het Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) tegen het licht houden: wat is de ontstaansgeschiedenis, wie zijn de dichters en componisten, wat kunnen deze liederen ons nu te zeggen hebben?

De avond staagt onder leiding van ds. Daan Bargerbos en cantor-organist Bert van Kooten.

Datum: 29 november, 19.30-21.30 uur
Plaats: De Boogzaal in De Brink te Gorssel
Informatie: ds. Daan Bargerbos, 0575490199

 

 

November – december 2017

 

In de periode op weg naar Advent en Kerst zal de Gorsselse ikonenschilder Peter van der Hoven zijn ikonen exposeren in de kerk van Gorssel.
Peter van den Hoven is van huis uit etser, maar heeft zich na zijn opleiding aan de hand van middeleeuwse handboeken verdiept in temperatechnieken (tempera is het vermengen van poedervormige pigmenten met eierdooier en water). Na zijn opleiding in de vrije grafiek aan de academie St. Joost in Breda, onder leiding van Jan Sleper, heeft zijn belangstelling voor theologie, met name voor de kerkvaders, er toe geleid dat hij zich steeds meer op schilderen van ikonen is gaan toeleggen. In de afgelopen 40 jaar heeft hij dan ook heel wat kennis vergaard.

Ikoon betekent oorspronkelijk portret of beeltenis.

"In het zien van de ander ontmoeten wij de ander. Zo ontmoeten wij in een ikoon de Ander", aldus Peter.


 

EEFDE

 

Leerhuis

We lezen uit het evangelie van Johannes. Het Leerhuis is voor belangstellenden uit Eefde en staat natuurlijk  open voor de andere kerkdorpen. We komen bijeen op 14 september en lezen dan Johannes 14. Overige samenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Proefdraaien kan altijd en wie weet blijft u komen. We komen op de woensdag bijeen.

Plaats: Goedhartkamer in de Ontmoetingskerk Eefde

Tijd: 10.00- 12.00  uur. 

Informatie: ds. Arie Broekhuis, tel.0575540006, abroekhuis@hetnet.nl

 

In gesprek over dat wat ons raakt ……

Hebt u ook wel eens dat u een krantenartikel leest of een televisieprogramma ziet en denkt hier zou ik wel over willen praten? Vaak is dat omdat het je raakt en je daarna bezig houdt, het roept vragen op. Hoe zijn de geschreven gedachten en uitgesproken meningen te verbinden met ons geloof?

Mocht u die gedachte ook wel hebben, dan is er de gelegenheid om eens per maand bij elkaar te komen en een ingebracht artikel of programma te bespreken. De tijd nemen om verbanden te leggen tussen geloof en dat wat ons raakt kan ruimte geven om te groeien in geloof, om te groeien als  mens. Een voorbeeld van een kop van een krantenartikel “God doet het niet voor ons”.

Wie doet er mee?

Eerste keer is op 25 september van 20.00 - 22.00 uur

Plaats: Hoog Barge 5, Eefde

Info: Tjerie Kale, Trix Drewes, trix.drewes@xs4all.nl

 

Leeskring Inspirerend Geloven – lezen over Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer(1906-1945) is nog altijd een heel inspirerende figuur. Als theoloog heeft hij in wetenschappelijk opzicht veel betekend. Vooral is hij vermaard geworden vanwege zijn onverschrokken verzet tegen het Nazisme. Vanwege zijn activiteiten in het verzet werd hij gevangen genomen en kort voor de bevrijding vermoord. Hij heeft een indrukwekkend aantal publicaties nagelaten.  Bonhoeffer heeft in de gevangenis brieven geschreven, waarin hij schrijft dat de kerk op een heel andere wijze in de wereld zal moeten staan. Hij neemt afscheid van overgeleverde voorstellingen en dogma’s en wil komen tot een nieuw verstaan van de navolging, de doop en de verhouding van kerk en wereld.

Waar vinden wij God? Hoe spreken over God in een cultuur die zo weinig kan met een God ‘boven ons’? Zijn vragen zijn onverminderd actueel.

We gaan ons verdiepen in Bonhoeffer aan de hand van het boek van Wim Dekker, Tegendraads en bij de tijd, verder in het spoor van Bonhoeffer, Boekencentrum, 2015.

Aan de hand van citaten van Bonhoeffer probeert Dekker de betekenis en vragen van Bonhoeffer  over het voetlicht te brengen. Bonhoeffer: een inspirerende gelovige. Leest u mee?

Dinsdag 3 oktober, 14.00 uur – we lezen Hoofdstuk 1 en 2 uit het boek Tegendraads en bij de tijd.

Plaats: mw. Rie Roebers-Zwiers, Spoorhof 12, tel. 0575517391

Informatie bij ds. Arie Broekhuis, tel. 0575540006, abroekhuis@hetnet.nl

 

ALMEN

 

Gespreksgroep

De maandelijkse gespreksgroep is nog bezig met lastige Bijbelverhalen aan de hand van het boekje Vreemd en bizar van Piet Schelling. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur en worden beurtelings bij een van de deelnemers thuis gehouden.

De data voor het najaar zijn: 17 oktober, 14 november, 12 december.

Informatie bij ds. Wilma Klein, tel. 0575433159, wklein@lijbrandt.nl

 

Meditatief  schilderen in de kerk van Almen.

In het najaar en het begin van de Adventstijd is er weer tijd voor meditatie en schilderen in de kerk.

Er is veel ruimte voor het schilderen in stilte. Bij de afsluiting is er gelegenheid, voor diegenen die dat willen, om ervaringen te delen.

De thema's zijn herkenbaar in de meditatie. Hoe het schilderij wordt is afhankelijk van hoe je bent op dat moment. Dat maakt deze avonden zo mooi.

Dit seizoen zijn de avonden op maandag, van 19.15-21.45 uur.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en u krijgt materiaal en koffie/thee, plus wat lekkers.

Data: 9 oktober, thema inkeer en 27 november, thema innerlijke vrede

Opgave bij en begeleiding door Inge van Wilgen, tel: 0575433445, inge@zilverwilg.nl