Ontmoeting en inspiratie - Voorjaar 2018

 • Agenda

  jun
  24
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  jun
  17
  17-06-2018 09:46
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 17-06-2018 09:46 Tijdsduur: 84 minuten

Een aanbod van de Protestantse Gemeenten Almen-Eefde-Gorssel/Epse

De losse avonden staan hieronder op datum. Daarna volgt het aanbod van kringen per plaats.
Bij alle activiteiten zijn inwoners van alle dorpen welkom.

Januari

 

Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single

We komen bij elkaar naar aanleiding van het boekje ‘Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single’ dat geschreven is door Christiane Berkvens – Stevelinck.

Samen met een aantal mensen wil Leidi Reinders nadenken over dit onderwerp.

Er is in het Westen een stille revolutie gaande. In 2060 bestaan de grote steden naar verwachting voor meer dan de helft uit eenpersoonshuishoudens gevormd door jong en oud. Die ontwikkeling is nu al zichtbaar. Sommigen kiezen er bewust voor, anderen overkomt het. Ze heten alleengaanden, alleenstaanden, alleenwonenden, solo's of singles, maar al die namen zeggen niets over de relatievormen die zij onderhouden.  Zelden is er aandacht voor zingeving en innerlijke harmonie.

Dit boekje belicht juist dat aspect van het alleen wonen, vanuit de overtuiging dat alleen leven om een specifieke intimiteit en een eigen spiritualiteit vraagt.

Bij voldoende belangstelling zullen we op 17 januari samen dit boeiende en inspirerende boekje bespreken. U kunt zich bij Leidi Reinders opgeven voor deze avond, tel.0575490950

Plaats: De Brink te Gorssel

 

Poëzie delen

Van donderdag 25 januari 2018, Gedichtendag in Nederland en Vlaanderen,  tot woensdag 31 januari 2018 is  de Week van de poëzie. Op allerlei plaatsen zoals in de Tweede Kamer en in de publieke ruimte wordt de poëzie in het zonnetje gezet. Het thema van deze week: Theater.

Zullen we dat dan ook in de kerk gaan doen in deze week?

De Vlaamse dichter Peter Verhelst schrijft over dit thema:  ’Theater speelt zich niet alleen af in de schouwburg, maar ook op pleinen, op straat, in de slaapkamer. Overal waar de ene mens de andere tegen het lijf loopt en dat ene lichaam op dat andere lichaam reageert en er dus communicatie ontstaat, mogelijkheden, misverstanden, een dans, geluk en verdriet.’

U wordt uitgenodigd om een gedicht te laten horen dat u raakt.

Bij de keuze kunt u zich laten leiden door het thema, of door wat u in de kast hebt staan of in uw hoofd hebt zitten, of door een lied of poëzie uit de bijbel.

Woensdag 31 januari 2018- 14.30 uur in de kerk van Eefde, Schurinklaan 1

Ds. Arie Broekhuis

 

Film Human

In het voorjaar van 2018 komen er drie avonden met telkens een deel uit de film ‘Human’.

Wat maakt ons menselijk? Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de film ‘Human’. Om het antwoord hier op te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet.

Het lijkt me een uitdaging om samen met jongvolwassenen deze film te bekijken en te bespreken: herken je wat je hier ziet, spreekt het je aan, welke keuzes maak jij in je dagelijks leven?

Wie mee wil doen kan zich opgeven bij mij. We zullen dan een datum zoeken waarop we deze film het best kunnen bekijken.

Als we om 19.30 uur starten, kunnen we telkens ongeveer een uur kijken en daarna met elkaar in gesprek. Aanmelden bij ds. Daan Bargerbos, daan62@xs4all.nl, tel. 0575490199.

 

 

Februari

 

Voltooid leven           

Bij de formatiebesprekingen voor het huidige kabinet Rutte III was er de nodige aandacht voor  het thema Voltooid leven . Een thema dat in de samenleving en politiek veelbesproken is en waarvan de uitkomst nog wel enige tijd zal vergen.

Het is van belang de goede vragen aan elkaar te stellen.

Wanneer is een leven voltooid? Hoe zit het met het recht op zelfbeschikking in een cultuur waarin autonomie en zelfredzaamheid hoog aangeschreven staan?

Waar liggen de grenzen voor de artsen?

Wat licht valt er op deze vragen vanuit de christelijke traditie? Welke bijdrage kan de kerk vanuit zijn bronnen bieden?

Vragen genoeg. Vragen die opkomen in het pastoraat of in onze families. Ruimte ook voor uw vragen over dit belangrijke thema, dat op de agenda van de gemeente thuishoort.

Plaats: Ontmoetingskerk – Inleiders: Dr Ymte Groeneveld, voorzitter kerkenraad Eefde en oud-huisarts en ds. Arie Broekhuis.

Datum: woensdag 7 februari 2018 – 14.30 uur.

 

Vesper op weg naar Pasen

Als markering in de tijd op weg naar Pasen vieren we samen een vesper en is er aansluitend een avond liederen zingen uit het Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk). We ontdekken iets over de ontstaansgeschiedenis van de liederen, en over de dichters en componisten. Zullen ook deze liederen ons nu iets te zeggen hebben?

O.l.v. ds. Daan Bargerbos en cantor-organist Bert van Kooten.

Datum: donderdag 15 februari, 19.30-21.30 uur

Plaats: De Boogzaal in De Brink te Gorssel

Informatie: ds. Daan Bargerbos, 0575490199.

 

Film Lion.

Lion is de prachtige verfilming van de bestseller “ Mijn lange weg naar huis”.

De Indiase jongen Saroo Brierley komt als 5-jarige per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en familie. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt hij geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als hij 30 jaar is

gaat Saroo op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

De taakgroep Ontmoeting en Inspiratie van de Ontmoetingskerk in Eefde vertoont deze film op vrijdag 23 februari. Na afloop bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke broodmaaltijd en als daar behoefte aan bestaat samen na te praten. Mocht het vervoer een probleem voor u zijn dan bieden wij u de mogelijkheid gehaald en gebracht te worden. Wij hopen op veel belangstelling.

Wanneer: vrijdag 23 februari, aanvang: 15.00 uur.

Plaats: Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, Eefde.

Opgeven voor  film en/of maaltijd en vervoer tot 18 februari bij Tjerie Kale-de Vries, tel. 0575511819 of g.kale@versatel.nl

 

 

Maart

 

Porno of profetie?

Beeld(ende) taal bij de profeet Ezechiël

Wilt u bij de liturgie ook een paar plaatjes meesturen?” Van tijd tot tijd krijg ik zo'n verzoek wanneer ik ergens als gastpredikant voorga. Psalmen, liederen en schriftlezingen, dit is allemaal niet meer genoeg voor een viering op een zondagmorgen om te beamen. Er horen ook plaatjes bij.

Op zich is deze vraag niet zo vreemd in onze beeldcultuur. Het geschreven of gesproken woord zegt vandaag kennelijk te weinig. Ooit schreven we nog liefdesbrieven. Nu sturen meisjes en jongens elkaar foto's en filmpjes via social media. Met alle gevolgen van dien, soms.

Hoe zit het nu met het Woord van God, wanneer woorden in onze cultuur niet meer voldoende lijken te zijn? Als er één profeet is die zijn boodschap tot het volk in vele beelden schildert, is het de profeet Ezechiël wel. We zullen samen hoofdstuk 16 lezen en ons verwonderen, zo vermoed ik.

Ook lezen we hoofdstuk 37. Hoewel dit hoofdstuk niet officieel tot de lezingen voor de Paaswake hoort, wordt het in vele kerken wel vaak in de Paasnacht gelezen. En op 7 maart 2018 leven we – bij leven en welzijn en Deo Volente - al weer minder dan 4 weken vóór Pasen.

Ezechiël 16 en 37 dus. Dit zijn twee hoofdstukken over ‘vallen en opstaan’.

En er is nog veel meer aan beelden te lezen bij deze profeet. We zien wel waar we tijd voor hebben. Dat hangt van ons gesprek af. Graag een Bijbel meebrengen.

Datum: woensdag 7 maart om 20.00 uur. Plaats: Kerk van Epse

Leiding: Jan van Pijkeren, emeritus-predikant te Lochem, tel. 0630689873

 

 

April

 

Film: Hier ben ik

In mei 2017 is in tientallen filmhuizen in Nederland de film ‘Hier ben ik’ in premiere gegaan. In deze film is ds. Ad van Nieuwpoort en een aantal van zijn gemeenteleden geportretteerd:

een topmanager die bijna sterft tijdens de New York marathon maar weigert op te geven, een vrouw die niet kan verwerken dat ze na haar echtscheiding haar upperclass status verliest en twee jonge, ambitieuze financials die geconfronteerd worden met een onverwerkt familieverleden. Op zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief biedt voor ons jachtige bestaan, ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone leven.

Van Nieuwpoort is niet per se op zoek naar de antwoorden op de vraag hoe je moet leven. Door zich in te graven in de oeroude teksten uit de Bijbel legt hij een treffend verband met het leven van nu waarin burn-outs, stress, boventalligheid, heldendom en angst voor verlies zo oud als de mens zelf blijken te zijn. Dat inzicht biedt troost en verlichting om verder te kunnen. De film laat ook de worstelingen van de dominee zelf zien, met zijn gezin, zijn vader en zijn ambities. Daarmee blijft hij vooral ook een mens, kwetsbaar en op zoek naar verdieping van het bestaan. Zo probeert hij tegenwicht te bieden aan nihilisme.

De film biedt een zeldzaam inkijkje in de rol die het geloof en de geloofsgemeenschap vervult in het leven van mensen.  De film biedt een kans om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

De avond staat onder leiding van ds. Daan Bargerbos.

Datum dinsdag 10 april, aanvang 19.30 uur.

Plaats: De Brink te Gorssel

 

Amsterdam Underground

De Regenboog Groep, vrijwilligersorganisatie in Amsterdam, stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.  Eén van hun projecten is Amsterdam Underground. Een ex-dakloze begeleidt een stadswandeling en laat zo een andere kant van onze hoofdstad zien. Hij vertelt daarbij zijn persoonlijke verhaal en legt uit hoe men kan overleven in een wereld vol gevaar en wantrouwen.

De Regenboog Groep is de enige non-profit aanbieder van daklozenwandelingen in Amsterdam. De gidsen wordt een zinvolle dagbesteding geboden en ze krijgen een kleine vergoeding. Met de inkomsten uit dit project worden ook andere projecten voor de doelgroep mogelijk gemaakt.

Heeft u interesse in een stadswandeling begeleid door een ex-dakloze? Reserveer dan 24 april. De kosten zijn € 12,50 p.p. Het vervoer naar Amsterdam zal per trein zijn, waarvoor we de maximale korting zullen uitzoeken. De stadswandeling duurt 90 minuten en er kunnen niet meer dan 15 personen in een groep. Mochten zich meer personen opgeven dan wordt er een 2e groep gevormd. T.z.t. worden de exacte tijden doorgegeven.

Opgave voor 24 maart bij Tjerie Kale-de Vries, 0575511819 of g.kale@versatel.nl

 

 

Mei

 

4 mei Dodenherdenking

Net als vorig jaar bieden we op 4 mei een activiteit die aansluit op de stille tocht naar de begraafplaats. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Oranje Vereniging Gorssel. Op moment van verschijnen van dit blad zijn de precieze gegevens nog niet voorhanden.

Houdt u de Kerkespraak in de gaten.

Datum: vrijdag 4 mei

Tijd: aansluitend op de stille tocht.

Plaats: Kerk van Gorssel.

 

 

EEFDE

 

Leerhuis

We lezen uit het evangelie van Johannes. Het Leerhuis is voor belangstellenden uit Eefde en staat natuurlijk  open voor de andere kerkdorpen. We komen bijeen op woensdag 10 januari 2018 en lezen dan Johannes 17. Overige samenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Proefdraaien kan altijd en wie weet blijft u komen. We komen op de woensdag bijeen.

We gaan na deze bijeenkomst een nieuw Bijbelboek lezen. De keuze daarvan wordt in overleg met de deelnemers gemaakt.

Leiding: ds. Arie Broekhuis -Plaats: Ontmoetingskerk, Eefde – 10.00 uur

 

Leeskring Inspirerend Geloven – lezen over Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer(1906-1945) is nog altijd een heel inspirerende figuur. Vanwege zijn activiteiten in het verzet werd hij gevangen genomen en kort voor de bevrijding vermoord. Hij heeft een indrukwekkend aantal publicaties nagelaten.  Bonhoeffer heeft in de gevangenis brieven geschreven, waarin hij schrijft dat de kerk op een heel andere wijze in de wereld zal moeten staan. Hij neemt afscheid van overgeleverde voorstellingen en dogma’s en wil komen tot een nieuw verstaan van de navolging, de doop en de verhouding van kerk en wereld.

Waar vinden wij God? Hoe spreken over God in een cultuur die zo weinig kan met een God ‘boven ons’? Zijn vragen zijn onverminderd actueel.

We lezen verder  over Bonhoeffer aan de hand van het boek van Wim Dekker, Tegendraads en bij de tijd, verder in het spoor van Bonhoeffer, Boekencentrum, 2015.

Aan de hand van citaten van Bonhoeffer probeert Dekker de betekenis en vragen van Bonhoeffer  over het voetlicht te brengen. Bonhoeffer: een inspirerende gelovige. Leest u mee?

U kunt gewoon inhaken als nieuwe belangstellende.

Dinsdag 23 januari  2018 -14.00 uur – 16.00 uur – we lezen Hoofdstuk 7

We komen bijeen bij:  Any Nijenhuis, Yserenstraat 9.

Informatie bij ds. Arie Broekhuis, tel. 0575-540006, abroekhuis@hetnet.nl

 

 

GORSSEL

 

Bijeenkomsten Sara

Op de woensdagmorgens 31 januari, 14 februari en 28 februari  hopen we deze keer met elkaar meer zicht te krijgen op Sara, de vrouw van Abraham. Hoe wordt zij neergezet als vrouw? Wat komen we over haar te weten?

We beginnen om 10 uur met een kopje koffie in de Brink in Gorssel. Rond 12 uur sluiten we af.

U bent van harte welkom om aan te schuiven.

Graag aanmelden via mail: lieke.versluis@live.nl of tel.: 0639107270

Er is een maximum aan het aantal deelnemers: twaalf.

Leiding: Gerda Algra en Lieke Versluis

 

Samen lezen van het boek ‘Leegte achter de dingen’.

Midden  2016 verscheen een boek van Claartje Kruijff. In ' Leegte achter de dingen' vertelt Claartje hoe zij, nadat ze jarenlang werkzaam was als consultant in Amsterdam en de Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is ze predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam. In haar boek doet ze op een open en eigentijdse manier verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven.

Met een groep van 10-12 mensen, zou Lieke Versluis dat boek graag willen lezen.

Na overleg zijn de bijeenkomsten gemiddeld 1 keer per maand op de maandag, woensdag of donderdag, overdag of ’s avonds.

Datum en tijd volgen later via Kerkespraak.
Aanmelding via Lieke Versluis: lieke.versluis@live.nl of tel.: 0639107270

 

 

ALMEN

 

Gespreksgroep

De maandelijkse gespreksgroep gaat verder met lastige bijbelverhalen aan de hand van het boekje Vreemd en bizar van Piet Schelling. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur en worden beurtelings bij een van de deelnemers thuis gehouden.

De data voor het voorjaar zijn: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei.

Informatie bij ds. Wilma Klein, tel. 0575433159, wklein@lijbrandt.nl

 

Sobere maaltijd

Tijdens de 40-dagentijd voor Pasen willen we nog een datum prikken voor een gezamenlijke sobere maaltijd. Zodra die datum bekend is, zullen we nadere informatie via kerkblad of andere media bekend maken.