Kerk en Samenleving

De taakgroep 'Kerk en Samenleving' zoekt naar bijzondere vormen van vieren die passen bij onze missie van ‘open kerk’-zijn en waardoor ook rand- en buitenkerkelijken aangesproken worden.

Ook is aan deze taakgroep de taak toebedeeld om contacten te onderhouden met de twee basisscholen in Eefde om de kinderen bij vieringen en andere kerkelijke activiteiten te betrekken