Middelen

 • Agenda

  mei
  16
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  mei
  23
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  De eerder aangekondigde kerkdienst op Hemelvaartsdag vanuit Harfsen voor de gemeenten van Harfsen, Almen, Gorssel/Epse en Eefde gaat niet door, zo vernamen wij. Wij verwijzen u naar de kerkdienst vanuit de Walburgiskerk in Zutphen. Aanvang 10 uur. Voorganger ds. R. Heins. De dienst is via internet te volgen. Ga naar de website youtube.com Typ daarna in: Protestantse gemeente Zutphen en klik daarna op het ronde logo van de kerkelijke gemeente. Ook is de dienst te beluisteren via kerkomroep.nl (Het bezoeken van het kerkgebouw is niet mogelijk)
  Op 4 maart j.l. hebben de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse een co├Ârdinatieteam ge├»nstalleerd. Dat gebeurde online door de beide voorzitters van de kerkenraden.

Collecten
Het verkrijgen van financiële middelen voor de instandhouding van de erediensten en de pastorale zorg geschiedt voor een groot gedeelte uit de opbrengsten van collecten die specifiek voor de “kerk” worden gehouden. In het collecterooster, dat jaarlijks door het College van Kerkrentmeesters i.s.m. de Diaconie wordt opgesteld en hierbij wordt gepubliceerd, kunt u zien op welke zondagen hiervoor wordt gecollecteerd.
Middels de landelijk door de PKN georganiseerde Solidariteits- en de Eindejaarscollecte worden ook inkomsten voor het plaatselijke kerkenwerk gegenereerd.
Naast deze bronnen van inkomsten vormt ook de jaarlijkse Aktie Kerkbalans een aanvullende bron van inkomsten. Zie hiervoor “Aktie Kerkbalans”.

Collectemunten
De Protestantse Gemeente Eefde werkt met collectemunten. Dit kan om belastingtechnische redenen een interessante optie zijn m.b.t. tot fiscale aftrekbaarheid van giften.


Deze collectemunten zijn telefonisch of via e-mail te bestellen bij:
Mevrouw Carla Brouwer
Telelefoon:    0575-542430
E-mail:        carlabrou@hotmail.com
Bankrek.nr.:    NL12RABO 03014 160 87 onder vermelding ‘collectemunten’. (Bij ontvangst van de betaling van de bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

 

Giften
Het is mogelijk om het werk van de Protestantse Gemeente Eefde financieel met een gift te ondersteunen.
U kunt uw gift storten op:
Bankrek.nr.    NL02RABO0322302501 t.g.v. altijd doel en reden vermelden


Rommelmarkt
Eens in de twee jaar werd, altijd met groot succes, een rommelmarkt gehouden ter ondersteuning van speciale daarvoor uitgezochte projecten, bijv. herinrichting van de keuken, financiële ondersteuning bij de herinrichting van de kerkzaal. Ook wordt soms een gedeelte van de opbrengst aan een diaconaal project besteed.
Door gebrek aan menskracht en opslagmogelijkheden hebben we hiermee moeten stoppen, maar we kijken er goed op terug.

 

meer foto's