UA-160702654-1

Middelen

Collecten
Het verkrijgen van financiële middelen voor de instandhouding van de erediensten en de pastorale zorg geschiedt voor een groot gedeelte uit de opbrengsten van collecten die specifiek voor de “kerk” worden gehouden. In het collecterooster, dat jaarlijks door het College van Kerkrentmeesters i.s.m. de Diaconie wordt opgesteld en hierbij wordt gepubliceerd, kunt u zien op welke zondagen hiervoor wordt gecollecteerd.
Middels de landelijk door de PKN georganiseerde Solidariteits- en de Eindejaarscollecte worden ook inkomsten voor het plaatselijke kerkenwerk gegenereerd.
Naast deze bronnen van inkomsten vormt ook de jaarlijkse Aktie Kerkbalans een aanvullende bron van inkomsten. Zie hiervoor “Aktie Kerkbalans”.

Collectemunten
De Protestantse Gemeente Eefde werkt met collectemunten. Dit kan om belastingtechnische redenen een interessante optie zijn m.b.t. tot fiscale aftrekbaarheid van giften.


Deze collectemunten zijn telefonisch of via e-mail te bestellen bij:
Mevrouw Carla Brouwer
Telelefoon:    0575-542430
E-mail:        carlabrou@hotmail.com
Bankrek.nr.:    NL12RABO 03014 160 87 onder vermelding ‘collectemunten’. (Bij ontvangst van de betaling van de bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

 

Giften
Het is mogelijk om het werk van de Protestantse Gemeente Eefde financieel met een gift te ondersteunen.
U kunt uw gift storten op:
Bankrek.nr.    NL02RABO0322302501 t.g.v. altijd doel en reden vermelden


Rommelmarkt
Eens in de twee jaar wordt, altijd met groot succes, een rommelmarkt gehouden ter ondersteuning van speciale daarvoor uitgezochte projecten, bijv. herinrichting van de keuken, financiële ondersteuning bij de herinrichting van de kerkzaal. Ook wordt soms een gedeelte van de opbrengst aan een diaconaal project besteed.
Een groot aantal mensen is bij de organisatie betrokken en zorgt voor een vlekkeloos verloop van de rommelmarkt. Dit jaar wordt op zaterdag 23 april 2016 weer een rommelmarkt georganiseerd.

 

meer foto's