Onderhoud gebouwen

 • Agenda

  mei
  16
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  mei
  23
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  De eerder aangekondigde kerkdienst op Hemelvaartsdag vanuit Harfsen voor de gemeenten van Harfsen, Almen, Gorssel/Epse en Eefde gaat niet door, zo vernamen wij. Wij verwijzen u naar de kerkdienst vanuit de Walburgiskerk in Zutphen. Aanvang 10 uur. Voorganger ds. R. Heins. De dienst is via internet te volgen. Ga naar de website youtube.com Typ daarna in: Protestantse gemeente Zutphen en klik daarna op het ronde logo van de kerkelijke gemeente. Ook is de dienst te beluisteren via kerkomroep.nl (Het bezoeken van het kerkgebouw is niet mogelijk)
  Op 4 maart j.l. hebben de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse een co├Ârdinatieteam ge├»nstalleerd. Dat gebeurde online door de beide voorzitters van de kerkenraden.

Onderhoud gebouwen

Een belangrijke taak van het College van Kerkrentmeesters is het beheer en onderhoud van de gebouwen. In onze gemeente betreffen dat:

-  het kerkgebouw

-  de pastorie

 

Kerkgebouw:

Het beheer van het kerkgebouw houdt in dat het College van Kerkrentmeesters het gebruik van de kerk waarborgt voor het houden van erediensten en andere bijeenkomsten, zoals begrafenissen, gemeente-avonden, concerten, vergaderingen, enz.

Het een en ander behelst dat het College van Kerkrentmeesters er te allen tijde voor zorgt dat bovengenoemde aktiviteiten plaats kunnen vinden. Zij wordt daarbij geassisteerd door de aangestelde koster: Margarethe Massink.

 

Herinrichting kerk

Om de kerk beter toe te rusten voor toekomstige taken heeft het College van Kerkrentmeesters in 2014 de modernisering van de keuken ter hand genomen en gerealiseerd. 

In 2015 is een begin gemaakt met de herinrichting van de kerkzaal. Hiertoe is de HIK-commissie (HerInrichting Kerkzaal) in het leven geroepen. Deze commissie heeft in eerste instantie de doelstellingen geformuleerd waaraan de nieuw in te richten kerkzaal zou moeten voldoen. Vervolgens heeft de commissie deze doelstellingen in een ontwerp vormgegeven en na goedkeuring van College van Kerkrentmeesters en kerkenraad in uitvoering gebracht. Het uiteindelijk resultaat heeft een multifunctionele kerkzaal opgeleverd, dat naast het houden van erediensten mogelijkheden biedt tot het geven van concerten, presentaties enz. Op zaterdag 6 februari 2016 is tijdens een feestelijk open huis de heringerichte kerkzaal gepresenteerd.

meer foto's

 

Koster

Koster Margarethe Massink is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud en gebruik van de kerkzaal en kantoren. In overleg met Margarethe kunnen vele zaken omtrent gebruik enz. worden geregeld.

Haar telefoonnummer is: 06-15432024

E-mail:                  

 

Verhuur:

Voor informatie over de mogelijkheden van het huren van de kerkzaal en/of Goedhartkamer en de daarvoor geldende huurprijzen, kunt u contact opnemen met:

Dhr. E.W. Brouwer, voorzitter College van Kerkrentmeesters, tel. 06-53252277, e-mailadres: brouwer.ew@gmail.com

 

 

Pastorie

De Protestantse Gemeente Eefde beschikt ook over een pastorie. Gezien het feit dat de huidige predikant geen gebruik van de pastorie maakt is deze voor langere tijd verhuurd. Het College van Kerkrentmeesters heeft gezien het achterstallige onderhoud in overleg met de huurder een meerjarenplan ter verbetering van de pastorie opgesteld, waarmee in 2015 een begin is gemaakt en in 2016 zal worden afgerond.