Onderhoud gebouwen

 • Agenda

  jan
  26
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  N.B. Themamiddag De Schoonheid van de muziek met Nico Jansen uitgesteld De 3e themamiddag in het Drieluik: De schoonheid van de muziek die voor woensdag 15 januari a.s. stond vastgesteld kan géen doorgang vinden. Nico Jansen zal op een later tijdstip deze themamiddag verzorgen, vermoedelijk in maart of april. U krijgt daar bericht van.
 • Laatste preek

  jan
  26
  26-01-2020 11:27
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 26-01-2020 11:27 Tijdsduur: 29 minuten

Onderhoud gebouwen

Een belangrijke taak van het College van Kerkrentmeesters is het beheer en onderhoud van de gebouwen. In onze gemeente betreffen dat:

-  het kerkgebouw

-  de pastorie

 

Kerkgebouw:

Het beheer van het kerkgebouw houdt in dat het College van Kerkrentmeesters het gebruik van de kerk waarborgt voor het houden van erediensten en andere bijeenkomsten, zoals begrafenissen, gemeente-avonden, concerten, vergaderingen, enz.

Het een en ander behelst dat het College van Kerkrentmeesters er te allen tijde voor zorgt dat bovengenoemde aktiviteiten plaats kunnen vinden. Zij wordt daarbij geassisteerd door de aangestelde koster: Margarethe Massink.

 

Herinrichting kerk

Om de kerk beter toe te rusten voor toekomstige taken heeft het College van Kerkrentmeesters in 2014 de modernisering van de keuken ter hand genomen en gerealiseerd. 

In 2015 is een begin gemaakt met de herinrichting van de kerkzaal. Hiertoe is de HIK-commissie (HerInrichting Kerkzaal) in het leven geroepen. Deze commissie heeft in eerste instantie de doelstellingen geformuleerd waaraan de nieuw in te richten kerkzaal zou moeten voldoen. Vervolgens heeft de commissie deze doelstellingen in een ontwerp vormgegeven en na goedkeuring van College van Kerkrentmeesters en kerkenraad in uitvoering gebracht. Het uiteindelijk resultaat heeft een multifunctionele kerkzaal opgeleverd, dat naast het houden van erediensten mogelijkheden biedt tot het geven van concerten, presentaties enz. Op zaterdag 6 februari 2016 is tijdens een feestelijk open huis de heringerichte kerkzaal gepresenteerd.

meer foto's

 

Koster

Koster Margarethe Massink is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud en gebruik van de kerkzaal en kantoren. In overleg met Margarethe kunnen vele zaken omtrent gebruik enz. worden geregeld.

Haar telefoonnummer is: 06-15432024

E-mail:                  

 

Verhuur:

Voor informatie over de mogelijkheden van het huren van de kerkzaal en/of Goedhartkamer en de daarvoor geldende huurprijzen, kunt u contact opnemen met:

Dhr. E.W. Brouwer, voorzitter College van Kerkrentmeesters, tel. 06-53252277, e-mailadres: brouwer.ew@gmail.com

 

 

Pastorie

De Protestantse Gemeente Eefde beschikt ook over een pastorie. Gezien het feit dat de huidige predikant geen gebruik van de pastorie maakt is deze voor langere tijd verhuurd. Het College van Kerkrentmeesters heeft gezien het achterstallige onderhoud in overleg met de huurder een meerjarenplan ter verbetering van de pastorie opgesteld, waarmee in 2015 een begin is gemaakt en in 2016 zal worden afgerond.