Kerkbrief

 • Agenda

  jul
  21
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  jul
  28
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  jul
  14
  14-07-2019 09:49
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 14-07-2019 09:49 Tijdsduur: 106 minuten

(zondag 14 juli 2019)

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Evert Brouwer

Diaken        : Toos van ’t Veld

Lector         : Marijke Fomenko

Organist     : Nico Jansen

Koster        : Margarethe Massink

 

In deze dienst wordt het H.A. in zittende vorm gevierd.

Nico speelt vanmorgen orgelwerken van Johann Gottfried Walther 1684-1748

 

Voorbereiding

Morgenlied: 210 :1,3

Kyrie en Gloria 299

 

Dienst van de Schrift

Groet v. De Heer zal bij u zijn! ALLEN:DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed van de zondag

Deuteronomium 30:9-14

Lied: Psalm 25:2

Toelichting bij lied 374

We zingen lied 374:1,2,6

Evangelielezing:  Lucas 10:25-37

Toelichting bij lied 387

We zingen lied 387

Voorbeden met acclamatie: Adem van God vernieuw ons bestaan

 

Dienst van de Tafel

Inzameling van de gaven

Lied: 376:1,4

Sanctus 404 c- zie orde van dienst  10 maart 2019

 Na de inzettingswoorden van het Tafelgebed: 229 (zie Liedboek)

Onze Vader – gesproken -Vredegroet - Agnus Dei 408 c:

 Gemeenschap van brood en beker - Dankzegging

 

Slotlied: 910:1,2

Heenzending en Zegen. AMEN(lied 431b

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor De Voedselbank Zutphen

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de Voedselbank, o.a. door oplopende schulden vanwege hoge boetes  en incassokosten voor betalingsachterstanden. De landelijke Stichting Voedselbanken NL stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon, solidariteit en het tegengaan van verspilling. De Voedselbank is voor het funktioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Thema diensten.

 

Gastvoorganger:

A.s. zondag 21 juli is onze gastpredikant Dr. H.E. Wevers  em. predikant te Gorssel

 

Agenda:

Dinsdag 16 juli 19.30 uur-  Startdienst III voorbereiding programma zaterdag en zondag –

Zondag 21 juli – 10.00 uur Afscheidsdienst van Lieke Versluis, kerkelijk werker PG Gorssel/Epse in de kerk van Epse, Lochemseweg

 

Zomerlunch zondag 28 juli  2019:

Het is al haast een traditie: de zomerlunch.

U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Ook nieuwkomers buiten Eefde (o.a. degenen die als  ‘statushouder’ door het leven gaan) zijn van harte welkom.

Graag opgave vóór vrijdag 26 juli a.s. bij:

Hans en Jeanette Dijksma(0575-472962, ), Toos van 't Veld (0575-540394, ) en Eelke Meijer ( 0575-846638, )

Deze deelname: € 5,- p.p. , voor de nieuwkomers gratis.

U bent welkom bij de Inloop om 11.30 uur; aanvangstijd van de lunch: 12.15-14.00 uur

                                                  De diaconie en vele vrijwilligers  tekenen voor de organisatie