Kerkbrief

 • Agenda

  okt
  20
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  okt
  27
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  Op vrijdagmiddag 15 november wordt de documentaire/film Hier ben ik vertoond.
 • Laatste preek

  okt
  13
  13-10-2019 09:03
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 13-10-2019 09:03 Tijdsduur: 136 minuten

(zondag 13 oktober 2019)

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Evert Brouwer

Diaken        : Eelke Meijer

Lector         : Evert Brouwer

Organist     : Tooske Hinloopen

Koster         : Wim Volkers

 

De Dienst van Schrift en Tal wordt gevierd in zittende vorm.

 

Orde van dienst:

Voorbereiding

 

Orgelspel en Mededelingen

Bemoediging en Drempelgebed

Lied: Psalm 130:1,3

Kyrie 299e :  v. .. zo zingen wij:

I: Heer,  ontferm u,

II: Heer, ontferm u,

I:  Christus, ontferm u,

II: Christus, ontferm u,

I:  Heer, ontferm u over ons,

II: Heer, ontferm u over ons.

Glorialied: 304

 

Dienst van de Schrift 

Groet: v. De Heer zal bij u zijn! G. DE HEER ZAL U BEWAREN! 

Gebed van de zondag

Profetenlezing: 2 Samuël 1:1-16 – Lied: Psalm 62:1,6,7

Evangelielezing: Lucas 17:11-19 – Lofprijzing: 339 a 

Preek – Korte stilte – Lied: 376:1,4

Voorbeden met acclamatie: Heer, onze God..(367 e) 

 

Dienst van de Tafel 

Inzameling – Binnendragen van brood en wijn – Lied: 232

Sanctus en Benedictus (404e) – zie voor melodie Orde van Dienst II

Lied 229

 

Aanroeping van de Heilige Geest

ONZE VADER

Vredegroet

Agnus dei (Lam Gods – 408e) – zie Orde van Dienst II

Gemeenschap brood en wijn

Slotlied: 864:1,4,5

Heenzending en Zegen. Amen (431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor Kerk in Actie Werelddiakonaat – Bendejongeren opgeleid tot topkok in Columbia.

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel makkelijk in aanraking met drugs, geweld en zware criminaliteit.

Kerk in Actie zet hen met een ambitieus projekt op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Zo’n 200 jongeren kunnen per jaar worden geplaatst. Onder de leerlingen zijn zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend konflikt uit het verleden.

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerkelijk Quotum.

 

Koffiedrinken/koffieconcert:

Straks na de dienst is er weer gelegenheid om samen koffie te drinken waarna om half twaalf een koffiekoncert volgt, ditmaal verzorgd door “ons”  mannenkoor “IJsselstreek” o.l.v. Gerrit te Rietstap.

 

Uitnodiging gemeentegesprek:

Komt u mee doen aan het gemeentegesprek na de kerkdienst a.s. zondag 20 oktober? De kerkenraad gaat graag met u in gesprek over wat u en ons bezig houdt. Vanuit de kerkenraad willen we de laatste stand van zaken over de toekomstverkenning vertellen en onze eerste  gedachten over de vacaturetijd die ontstaat bij het vertrek van dominee Broekhuis eind februari 2020. We beginnen met het gesprek om 11.30 uur.

Trix Drewes.

 

Agenda:

Dinsdag 15 oktober  - Overleg voorzitters en scribae HAGE (Harfsen, Almen, Gorssel/Epse, Eefde) in Gorssel

Woensdag 16 oktober – 14.00 uur Contactpersonen met de Taakgroep pastoraat & eredienst - Goedhartkamer

 

Huub Oosterhuis:

Op donderdag 17 oktober is er een avond in de Gudulakerk in Lochem waarin Huub Oosterhuis samen met het Twents Liturgie koor en bezoekers zal zingen. Ook Antoine Oomen en zijn dochter Heleen zullen samen liederen uitvoeren . 

Vanuit de Cantorij  gaan we er met een groep naar toe. We vertrekken om 18.45 vanaf het kerkplein. Wilt U mee meld U dan even bij Toos  van 't Veld. 

 

NCTV spreekt zich uit over wantrouwen in de samenleving

Kunnen christenen bijdragen aan een opbouw van vertrouwen in een wereld van gestold wantrouwen en afbrokkelend vertrouwen in de medemens? Op deze centrale vraag geeft Pieter-Jaap Aalbersberg antwoord tijdens de protestantse lezing 2019 op donderdag 31 oktober 2019 in de Koepelgevangenis in Arnhem. 

Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari 2019 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam. In 2014, na de ramp met vlucht MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in Oekraïne. 

 

Het bijwonen van de protestantse lezing is gratis. Wel graag even aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing