Kerkbrief

 • Agenda

  feb
  22
  Begint om 19:45
  Ons gebouw
  feb
  24
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  De Kerkenraden van Eefde en Gorssel /Epse hebben besloten een verkenning te gaan naar de toekomst en samenwerking. Op 7 oktober vond de start plaats met een kerkdienst in de drie dorpen en gemeentegesprekken na afloop. Bij die gelegenheid is een filmpje vertoond en vond een interview plaats met Gerben Algra (voorzitter van de stuurgroep) voor radio stedendriehoek.
 • Laatste preek

  feb
  17
  17-02-2019 09:41
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 17-02-2019 09:41 Tijdsduur: 85 minuten

(zondag 17 februari 2019)

Voorganger:  Ds. Arie Broekhuis

Ouderling    :  Ko van Raamsdonk   

Diaken         : Eelke Meijer

Lector          : Ko van Raamsdonk

Organist      :  Nico Jansen

Koster          : Margarethe Massink

 

"Vorige week speelde Nico 3 delen uit de 9 delen tellende Partita "O Gott, du frommer Gott" van J.S. Bach. Vandaag én volgende week speelt hij tijdens de Dienst de overige 6 delen; een en ander in het kader van -en ter voorbereiding op- het z.g. "Liturgie- en Psalmproject" waarvan Nico de laatste van de drie avonden in de kerk verzorgt. Tijdens deze avond (lezing/recital op 4 april) staat een theologische en musicologische analyse van dit orgelwerk centraal. Deze avonden zijn; donderdag 7 maart door Ds. A. Broekhuis, 21 maart door Ds. D. van Doorn en op 4 april door Nico Jansen."

  

 

ORDE VAN DIENST:

 

Lied: Psalm 92:1,2

Kyrie II vg. en ALLEN

Glorialied: 302:1,2,4

Lezing: Genesis 12:1-8

Lied: 314

Lezing:  I Korintiërs 13

Lied: 974

Preek

Orgelspel

Lied: 689 : de voorzang: cantor  Nico Jansen – allen = ALLEN

 

Inzameling voor diaconie en kerkenwerk

Lied 976

Gebeden met de acclamatie: Doe lichten over ons..

Stil gebed -ONZE VADER (gezongen): lied 369d

Slotlied: 841

Heenzending en Zegen gezongen Amen (431b)

 

Kollekten:

De Diakonie en de Kerkrentmeester kollekteren vanmorgen voor het zelfde kollektedoel, vandaar maar één rondgang (dus 2 in 1).

Het kollektedoel is: Kerk in Actie Droogte in Ethiopië.

Ethiopiërs zijn droogte wel gewend, maar de klimaatverandering maakt het ook daar nog erger dan voorheen. In Nederland kijken wij vaak op buienradar om te zien wanneer het niet gaat regenen. Maar voor boeren en  boerinnen  in Ethiopië betekent deze (weers)informatie het verschil tussen zelfstandig overleven of afhankelijk raken van noodhulp.

Water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven.

 

Zondag 24 februari: Dienst met het thema ‘de Groene Kerk en onze aandacht voor de schepping’.

Deze dienst is voorbereid door ds. Arie Broekhuis en een aantal leden van de gespreksgroep “Dat wat ons raakt”. In deze gespreksgroep kwam het thema duurzaamheid meerdere keren ter sprake. Het idee ontstond om ook in een dienst aandacht te besteden aan duurzaamheid. Vragen die in de dienst aan de orde komen zijn: welke voorbeelden van duurzaam handelen zijn voor u belangrijk? Welke stappen probeert u zelf te zetten?  We gaan dat volgende week zondag in de dienst met elkaar verkennen. Zo kunnen we elkaar op ideeën brengen.

Denkt u er alvast over na?

 

ds. Arie Broekhuis, Trudy Aalderink, Riek Arnoldus en Trix Drewes

 

Agenda:

Vrijdag 22 februari – 20.00 uur Harfsen - Film: Dorsvloer vol confetti naar het gelijknamige boek van Franca Treur. Zaal open: 19.30 uur, entree bedraagt  € 7,50.

Plaats: Ons gebouw, Sporkehout, Harfsen

Woensdag 27 februari – Workshop Sacrale Dans, 14.30-16.30 uur – info bij ds. Wilma Klein wklein@lijbrandt.nl of tel. 0575- 433159