Kerkbrief

 • Agenda

  aug
  19
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  aug
  26
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  aug
  12
  12-08-2018 09:39
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 12-08-2018 09:39 Tijdsduur: 81 minuten

(zondag 12 augustus 2018)

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Ko van Raamsdonk

Diaken        : Ben Wagenvoort

Lector         : Gert Kale

Organist      : Broer de Boer

Koster         : Margarethe Massink

 

Orde van dienst:

 

Lied: 221

Kyrielied: 647:3,4

Glorialied: 304

Gebed van de zondag

Brieflezing: Efeziërs 2:11-22

Lied: 863:1,4,5 (melodie is gewijzigd t.o.v. Liedboek voor de Kerken, 1973)

Evangelielezing: Marcus 7:24-30

Lofprijzing: Kom Geest van God (lied 333)

Preek – Orgelspel

Lied: 152:1,2,10

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerkenwerk

Credo – lied: 344

Gebeden met acclamatie Adem van God..

Slotlied: 919:1,2,4

Heenzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor War Child.

War Child’s visie: een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen. Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber. Ze kunnen  niet normaal kind zijn.

Ze  hebben het recht op te groeien in vrede. War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren,  hoezeer ze ook zijn beschadigd door oorlog.

Kerkrentmeesters

Zending – School voor dove en gehandicapte kinderen Kameroen.

In Kameroen worden  gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke  handicap  onderwijs en gedragstherapie. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.

 

DE INTERCITY-GROEP

Namens de taakgroep pastoraat geef ik (ds. Arie B.)het volgende aanbod aan u door:

Groep voor alleengaanden van 50+ voor bezinning en ontmoeting

Je bent alleengaand, 50+ en je hebt behoefte aan op zijn tijd een goed gesprek en ontmoeting met andere alleengaanden.

Het lijkt je leuk om met enige regelmaat als groep een kerkdienst te bezoeken en daarna nog met elkaar na te praten en samen te eten. Daarna nog iets gezelligs doen behoort ook tot de mogelijkheden.

Dan is deze Intercity-groep wellicht iets voor jou.

De groep is gestart in januari 2018 en telt op dit moment 19 deelnemers. Nieuwe leden zijn nog van harte welkom. Je kunt met de intercity reizen maar je kunt natuurlijk ook met de sprinter, fiets of auto komen.

Zondag 26 augustus - Rozendaal

Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij:

ds. Kees Bochanen

predikant Protestantse gemeente Dieren

tel. 0570 – 618 328 / 06 33 63 71 72

email:

 

Noodoproep handtekeningenaktie tegen uitzetting naar Afghanistan:

Vanuit de plaatselijke werkgroep kerk en Vluchteling krijgen we alarmerende berichten over Afghaanse asielzoekers die worden uitgezet en terug moeten naar hun land van herkomst. Voor dat land geldt een negatief reisadvies voor toeristen, maar voor asielzoekers wordt het als niet onveilig bestempeld. Zij zelf weten beter en staan grote angsten uit. Vanuit mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International, Unicef ,maar ook Kerkinactie is enige tijd geleden al een petitie aangeboden, maar zonder noemenswaardig resultaat. Daarom aan u het verzoek om door middel van uw handtekening kenbaar te maken dat u tegen uitzetting naar Afghanistan bent. We sturen dit door naar de staatssecretaris en naar de twee christelijke partijen die deel uit maken van dit kabinet in de hoop dat we gehoor vinden. Doet u vooral mee. Bij de uitgang liggen papieren waarop u uw handtekening kunt zetten.

Zet geen vluchtelingen uit naar Afghanistan!!!

 

Uitnodiging voor het Verrassingsreisje:

Binnenkort is het weer zo ver. Het jaarlijkse verassingsreisje!

Dit jaar zal dat plaatsvinden op vrijdag 14 september a.s.

We verzamelen om half tien in de kerk en drinken daar eerst koffie.

De bus vertrekt o m 10.00 uur en zo rond 15.30 uur zijn we terug bij de kerk.

Daar genieten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje.

De kosten  voor deze dag bedragen €  35,-- p.p.

We hopen ook dit jaar weer op voldoende deelname!

Nadere informatie en opgave  (uiterlijk 30 augustus) bij:

Adrie Kloosterboer – tel. 540204 – E-mail:  of

Ep van Zeijts           - tel. 473336 – E-mail: 

(Deze uitnodiging staat/komt niet in Kerkvenster – dus: mond-op-mondreclame!!)

 

Gastpredikant:

A.s. zondag 19 augustus is onze gastpredikant Ds. Joh. Weijenberg te Harfsen.