UA-160702654-1

Kerkbrief

 • Agenda

  apr
  8
  Begint om 19:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  apr
  9
  Begint om 19:30
  Protestantse kerk in Gorssel
 • Laatste nieuws

  In deze moeilijke tijd van de coronacrisis is het niet mogelijk om bij u op huisbezoek te komen. Daarom gebruiken wij, ds. Hannie van Boggelen, Rita Simonis en Ko van Raamsdonk, zoveel mogelijk de telefoon om te vragen hoe het met u gaat. Helaas kennen wij maar van een beperkt aantal gemeenteleden het telefoonnummer. Als u door één van ons gebeld wilt worden geef dan even uw telefoonnummer door. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
  Witte Donderdag 9 april, 19.30 uur. Gezamenlijke dienst Gorssel/Epse en Eefde vanuit Gorssel; ds. D. Bargerbos
 • Laatste preek

  apr
  05
  05-04-2020 10:03
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 05-04-2020 10:03 Tijdsduur: 63 minuten

(zondag 5 april 2020)
Palmpasen

Voorganger: Ds. J. Kool, Vorden

Ouderling   : Bolina Aalderink

 Lector        : Trudy Aalderink

Organist     : Tooske Hinloopen

Techniek    : Paul Zoerink

Orde van dienst:

Orgelspel

 

VOORBEREIDING

Woord van welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

Drempelgebed

Zingen: Lied 24: 1, 4 en 5

Stilte

Bemoediging en Groet

Toelichting op de dienst

Roep op ontferming

Zingen: Lied 299 j: 1 en 2

 

HET WOORD

Verbeelding

Gebed om Licht

Schriftlezing: Zacharia 9: 9 en 10

Zingen: Lied 552: 1

 

Tekst lied 1003 (actueel)

 

Epistellezing: Filippenzen 2: 5 - 11

Zingen: Lied 552: 2

Evangelielezing: Mattheüs 21: 1 - 11

Zingen: Lied 552: 3

Overdenking

ONS ANTWOORD

 

Luisteren naar Lied 1003 (actueel)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, 'Onze Vader'

Slotlied: Lied 511: 5, 6 en 7

ZENDING EN ZEGEN

 

Stil is de straat. Overal

mensen in huizen verdwenen,

even een luide sirene -

stil is de straat overal.

 

Refrein;

Komt er, God, een nieuwe morgen

als teken van uw trouw,

worden wij bevrijd van zorgen?

God, kom gauw

Klassen, kantoren zijn leeg.

Thuis moeten werken of leren,

hoe alles organiseren?

Klassen, kantoren zijn leeg.

 

Refrein

 

Mensen zijn bang overal.

Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden?

Mensen zijn bang overal.

 

Refrein

 

Mensen gebonden aan huis.

Puzzels of brieven of boeken.

Bellen, maar niemand bezoeken.

Mensen gebonden aan huis.

 

Refrein

 

Veel in ons leven valt stil.

Doorgaan en 's nachts liggen malen:

kan ik nog alles betalen?

Veel in ons leven valt stil.

 

Refrein

Stil is de straat. Overal

mensen in huizen verdwenen,

even een luide sirene -

stil is de straat overal.

 

Kollekten:

Diakonie

Kerk in Actie Werelddiaconaat; Oeganda, kwetsbare vrouwen.

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar .Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.

Medewerkers van Mothers’Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Zij zorgen voor o.a. zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

U kunt zelf een gift overmaken op NL79Rabo 0322300630 t.n.v Diakonie Prot.Gem.Eefde met vermelding van datum en doel.

Kerkrentmeesters

U kunt geven voor Jeugdwerk JOP.

U kunt zelf een gift overmaken op NL79Rabo 0373711115 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel

 

Voorganger:

A.s. zondag 12 april (Pasen) gaat ds. J. Bruin, em.pred. te Zutphen voor.