Kerkbrief

 • Agenda

  aug
  25
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  sep
  1
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  aug
  18
  18-08-2019 09:48
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 18-08-2019 09:48 Tijdsduur: 90 minuten

(zondag 18 augustus 2019)

Voorganger: Ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem

Ouderling   :Trix Drewes               

Diaken        : Gerrie Bieleman                                                                                   

Lector         : Trudy Aalderink

Organist     : Ben Veldkamp*

Koster        : Margarethe Massink

 

Ben speelt voor de dienst: “Treedt vrolijk voort op ’s Heren wegen” (Lied 429, Peter van der Woud)

 

Orde van dienst:

VOORBEREIDING

Na het luiden van de klokken:​Orgelspel

Mededelingen – Aansteken van de kaarsen

 

Bemoediging en Drempelgebed (we staan):

Ouderling:​​Onze hulp in de Naam van de Heer

 

ALLEN:​​DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Ouderling:​​

 

Hier zijn wij, o God,

Mensen  die gekend zijn door U

Soms voelen we ons verloren

In deze wereld;

Soms zijn we onszelf en elkaar kwijt.

Breng ons bij elkaar en bewaar ons in uw hoede;​​​

Bescherm ons door uw liefde.

Zet ons door  uw Geest in beweging

naar uw Rijk van vrede en recht

Door Jezus Christus, onze Heer.​​​​

ALLEN:​​AMEN

 

Lied om te beginnen:  Van ver, van oudsher aangereikt​LB 326 : 1,2,3,4

Kyriëgebeden​Voorganger:………na: zo roepen wij tot U 

​​​zingen we als Kyrie eleison​LB 301g (3x)

 

Glorialied:​​‘Zing van de Vader……….’​LB 304

DE HEILIGE SCHRIFT

Groet: v. de Heer zal bij u zijn! / ALLEN: DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed van de zondag

Profetenlezing:​Jeremia 23 : 23 – 29 

Lied:​God staat in ’t midden van de goden​LB 82 

Evangelielezing: ​Lucas 12 : 49 – 56 

Lied:​Geen taal bij machte U te meten​​LB 850

Preek- Korte stilte – Orgelspel

Lied:​Geef aan de wereld vrede, Heer​​LB 1012

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel

Voorbeden met acclamatie: Adem van God, vernieuw ons bestaan (LB 368g)

Slotlied:​Laat komen, Heer, uw rijk​​LB 756

​​​​​​allen: 1,2 – 7,8; vrouwen: 3,5; mannen: 4,6 

Heenzending en Zegen – Allen Amen (L 431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Uw  bijdrage wordt gevraagd voor de Pasman Manege.

De Pasmanmagene wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instructrices. De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten paardrijden maar helaas wordt  het steeds moeilijker. Daarom vragen ze mensen die de manege een warm hart toedragen de manege te steunen.

Kerkrentmeesters

Bij deze rondgang kunt u geven voor Plaatselijk Kerkenwerk.

 

 

Organist:

• Ben heeft veel met ds. Jansen Schoonhoven samengewerkt in -voor beiden- “de Almense 

periode”. Vandaar dat hij vanmorgen het orgel bespeelt.

 

Gastpredikant:

A.s. zondag gaat ds. Joke Fijn van Draat-Kolf, Luykgestel bij ons voor. Zij was als predikant werkzaam in onze gemeente van 2000-2009.

 

Koffiedrinken:

Zoals elke zondag staat ook straks na de dienst de koffie weer klaar.