Kerkbrief

 • Agenda

  apr
  21
  Begint om 08:30
  Ontmoetingskerk Eefde
  apr
  21
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  De Kerkenraden van Eefde en Gorssel /Epse hebben besloten een verkenning te gaan naar de toekomst en samenwerking. Op 7 oktober vond de start plaats met een kerkdienst in de drie dorpen en gemeentegesprekken na afloop. Bij die gelegenheid is een filmpje vertoond en vond een interview plaats met Gerben Algra (voorzitter van de stuurgroep) voor radio stedendriehoek.
 • Laatste preek

  apr
  19
  19-04-2019 19:15
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 19-04-2019 19:15 Tijdsduur: 79 minuten

(zondag 14 april 2019)
Palmpasen

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Ko van Raamsdonk

Diaken       : Tjerie Kale                                             

Lector        : Gert Kale

Organist     : Nico Jansen

Koster        : Margarethe Massink

 

Nico speelt vandaag 19e eeuws orgelwerk van Engelse componisten.

 

Orde van dienst:

Openingsvers

I= voorganger – II= ALLEN

 

Morgenlied: 552

Lezing van Psalm 24

Lied: 338 d Halluja, uw woorden, Heer, zijn geest en leven

Voorganger zingt 1e keer het Halleluja  - ALLEN herhalen het Halleluja

 Na de woorden van de voorganger(Uw woorden…eeuwig leven)

zingen ALLEN  weer het Halleluja

 

Evangelielezing: Lucas 19:28-40

Lied: Psalm 118:8,9

Preek - Orgelspel

Lied: 550

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerkenwerk

Voorbeden met acclamatie  lied 368d : Houd mij in leven

Stil gebed – v.. zo zingen wij: Houd mij in leven

ONZE VADER 369d gezongen

Slotlied: 556:1,4,5

Heenzending en Zegen. Amen (L431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerk in Actie: noodhulp slachtoffers Cycloon Idai.

In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend alle basisbehoeften: voedsel, water, kleding onderdak en medicijnen nodig.

Er wordt nu al gesproken van de ergste natuurramp die zuidelijk Afrika ooit heeft getroffen.

Kerkrentmeesters Bij deze rondgang kunt u geven voor Jeugdwerk JOP. Christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. (zie Kerkvenster)

 

Symbolisch bloemschikken:

Zesde zondag in de veertigdagentijd: Komen in vrede. Lucas 19, 29-40
Intocht in Jeruzalem.
Ze riepen: ’Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
De poort is groen gemaakt met buxus.

 

Witte donderdag. Hij onthaalde ons aan tafel…..
Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen, hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde en omvat in dit gebaar de hele aarde.
12 witte bloemen zijn aan de poort bevestigd.

 

Goede vrijdag
De schaduw, de verbinding, de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij, spreek mij gezond
Maak heel wat is gebroken, herstel in ons uw leven,
uw levenskracht.
Binnen de poort staat een kruis met daaronder vijf rode bloemen.

 

De Drie dagen van Pasen

Witte Donderdag 18 april , 19.30 uur deze viering van Schrift en Tafel  wordt  gezamenlijk met de Protestantse Gemeente (PG) Gorssel/Epse gevierd in Eefde en daarin zal ds. Bargerbos, Gorssel/Epse de voorganger zijn. 

Paaswake 20 april , 20.30 uur wordt  gevierd in de kerk van Gorssel samen met  de PG Gorssel/Epse. Daarin zal de cantorij van Gorssel/Epse o.l.v. Bert van Kooten meewerken,  voorganger ds. Arie Broekhuis.  We vieren de Maaltijd van de Heer.

Vervoeraanbod

P.S. De Paaswake op zaterdag 20 april wordt dit jaar gezamenlijk met onze buurgemeente Gorssel/Epse gevierd in de kerk van Gorssel, Hoofdstraat, 20.30 uur. Mocht u de dienst willen bijwonen en de afstand naar Gorssel een bezwaar vinden, laat het ons weten. Dan regelen we dat u er kunt komen om de Paaswake te vieren. Meld u zich tijdig  bij de voorzitter  (Trix Drewes ( of  0575- 510512 of bij ds. Arie Broekhuis (abroekhuis@hetnet.nl   of 0575-540006)

 

Goede Vrijdag 19 april en Paasmorgen 21 april vieren Gorssel/Epse en Eefde elk afzonderlijk hun diensten.

Goede Vrijdag : in deze dienst werkt de Cantorij mee o.l.v. Nico Jansen. We lezen het lijdensevangelie naar Johannes.

Paasmorgen 21 april:  We lezen ditmaal het Paasevangelie volgens Lucas. Tooske Hinloopen is de organist van dienst.