UA-160702654-1

Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 5 juli 2020)

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van deze pagina

 

Voorganger: Ds. Ronald Heins, Zutphen

Ouderling   : Ko van Raamsdonk

Lector         : Ko van Raamsdonk

Organist        : Tooske Hinloopen

Techniek       : Wim Bieleman

m.m.v. zangondersteuning

 

Orde van dienst:

 

Muziek (orgel of piano)

 

Woord van welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaars(en)                                                       

Stilte

 

Drempelgebed  (door ouderling van dienst)   

 

Lied 217 : 1, 3, 5

 

3. Door U geschapen om uit U te leven;

    hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

    land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,

    oorsprong en toekomst.

 

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,

    dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,

    zijn Geest geleide ons en onze aarde

    naar de voltooiing

 

Bemoediging en groet    (vanaf hier door predikant)

 

Gebed

 

Lied 868 : 2, 4, 5

2.  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

     heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.

     Hij die u leidt,

     zodat uw hart zich verblijdt,

     Hij heeft zijn woord u gegeven.

 

4.  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

     lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

     Denk elke dag

     aan wat zijn almacht vermag,

     die u met liefde bejegent.

 

5.  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

     christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.

     Hart wees gerust,

     Hij is uw licht en uw lust.

     Alles wat ademt zegt: Amen.

 

1e Schriftlezing   Jona 2

 

Lied 886

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe

.

2e Schriftlezing   Handelingen 12:1-19

 

Lied 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

    God, laat mij voor uw aangezicht,

    geheel van U vervuld en rein,

    naar lijf en ziel herboren zijn.

 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,

    een geest van licht, zo klaar als Gij;

    dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

    en ga de weg die U behaagt.

 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,

    dan kan ik veilig verder gaan,

    tot ik U zie, o eeuwig licht,

   van aangezicht tot aangezicht.

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

 

Zegen

 

Zingen: Amen

 

Lied 425

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerk in Actie  Binnenlands diakonaat  Vakantiepret.

Armoede onder kinderen is een groot probleem, ja ook in Nederlan! Eén  op de negen kinderen groeit op in armoede, dat zijn er twee  per klas!. Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diakonieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie.

U kunt zelf uw bijdrage storen op NLrabo 03223300630 t.n.v.  Diakonie Prot.Gem. Eefde met vermelding van datum en doel.

Kerkrentmeesters

U kunt geven voor Beeld en Geluid.

Uw bijdrage kunt u overmaken op op NLrabo 0322302501 t.n.v. Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Voorganger:

A.s. zondag 12 juli gaat voor Ds. Dick van Doorn.