Kerkbrief

(zondag 10 december 2017)
Advent II

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Evert Brouwer

Diaken        : Truus Kl. Velderman

Lector         : Evert Brouwer

Organist      : Broer de Boer

Koster         : Margarethe Massink

 

Orde van dienst:

Mededelingen- Aansteken van de Adventskaarsen -  Stilte   - Lied: 461:2

Antifoon 432b naar Jesaja 30:18,19 – bij Psalm 80

Vg. zingt de 1e keer – ALLEN herhalen de antifoon

projectie-432b-muziek-1

Lied: Psalm 80: 1,2

Antifoon 432B – vg zingt de antifoon- ALLEN herhalen de antifoon.

Kyrie: v. ….zo zingen wij : Lied: 463: 3

Dienst van de Schrift

Groet

Gebed van Advent II

Profetenlezing: Jesaja 40:1-11

Lied: 158:1,3

Evangelielezing: Johannes 1:19-28

Lied: 433:1,5

Preek

Orgelspel

Lied 456A:   1                     6  ALLEN

                         2      4             MANNEN  

                             3     5          VROUWEN

Inzameling – Lied: 434:1,2,3

Voorbeden met acclamatie 368a Kom, Heer en toef niet langer

projectie-368a-muziek-1

Slotlied: 439

 

Kollekten:

Diakonie:

Deze rondgang is bestemd voor Rode Kruis – Algemeen.

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen  en konflicten. Dichtbij en ver weg.

Kerkrentmeesters:

De opbrengst van deze kollekte is bestemd voor Landelijk Pastoraat, daar waar de schipper is.

Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogen en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen.

 

Koffiedrinken/koffieconcert:

Ook vanmorgen na de dienst is er weer koffie/thee, waarna om half twaalf het koffieconcert volgt, ditmaal verzorgd door  Cantorij De Regenboog uit Nijverdal. Het koor concentreert zich op Advent.

Instrumentale medewerking verleent Irma Molenaar op trompet en dwarsfluit en – niet onbekend – onze vroegere organist Rien Hoekjen.

 

Symbolisch bloemschikken:

2ᵉ Advent  Johannes 1: 19 - 28 Thema: Johannes de Doper
Johannes brengt ons terug naar de overkant van de Jordaan. Hier werden in het verleden 12 stenen opgericht, als verwijzing naar een nieuw begin: het beloofde land.
Deze stenen staan ook symbool als een grens tussen woestijn en toekomst.
Er ligt zand bij de spiegel, en 12 stenen daarop, verwijzend naar een nieuw begin.
En de tweede kaars komt er bij.

 

Agenda:

Ma. 11 december – 9.30 Moderamen – voorbereiding KKRaad -Goedhartkamer

Dinsdag 12 december – 14.00 uur - Leeskring Inspirerend geloven – we lezen hoofdstuk 7 uit Tegendraads en bij de tijd. Plaats: H. Beernink-Disbergen, Het Erf 5 te Almen