Kerkbrief

 • Agenda

  okt
  21
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  okt
  28
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  okt
  16
  16-10-2018 13:30
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 16-10-2018 13:30 Tijdsduur: 130 minuten

(zondag 21 oktober 2018)

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Ko van Raamsdonk

Diaken        : Joh. Zoerink

Lector         : Ko van Raamsdonk

Organist      : Broer de Boer

Koster         : Margarethe Massink

 

Orde van dienst:

Dienst van Schrift en Tafel (zittende vorm)

 

Morgenlied: 273:1,4,5

Kyrie I

Glorialied: Psalm 149:1,3

Gebed van de zondag

Profetenlezing: Jesaja 53:10 – 11

Lied: Psalm 33:2,8

Evangelielezing: Marcus 10:35-45

Lofprijzing: 338d

Voorganger zingt 1e keer het Halleluja  - ALLEN herhalen

 Na de woorden van de voorganger(Uw woorden…eeuwig leven)

zingen ALLEN  weer het Halleluja

 

Preek – Orgelspel - Lied: 941

Dienst van de Tafel

Inzameling van de gaven – Lied: 387:1,2,5

 • We volgen de orde van dienst II

Na de inzettingswoorden van het Tafelgebed: lied 229

Slotlied: 864:1,4,5

Heenzending en zegen. Amen (lied 431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor ISBN. De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden helpt mensen die in financiële nood zitten en geen beroep kunnen doen op de overheid. Deze hulp wordt gegeven namens de diakonieën van  de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel. Hieronder vallen de dorpen Eefde, Gorssel, Epse, Joppe, Harfsen en Almen. Tjerie Kale-de Vries is namens de diakonie van Eefde voorzitter.

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd  voor Beeld en geluid.

 

Spiritueel pianokoncert:

Op zondag 28 oktober komt de jonge Franse pianiste Dévayani tijdens één van haar buitenlandse tournees een concert geven in de kerk van Almen. Dévayani raakt met haar levendige en meditatieve pianospel hart en ziel. Dévayani is van jongsaf aan gefascineerd door pianomuziek. Als kind kon ze bijna eerder piano spelen dan praten. Op dertienjarige leeftijd maakte ze haar eerste eigen composities. Ze haalt inspiratie uit haar diep spirituele wortels in de aarde en de cultuur van het oude Katharenland aan de voet van de Pyreneeën.(www.devayani.org) Kom je hart ophalen aan haar magische muziek en voel de wereld van klank, liefde, harmonie en licht. De toegang is vrij. Graag een bijdrage naar vermogen bij de uitgang.

Plaats: Kerk van Almen, Dorpsstraat 36, aanvang 15.00 uur

 

Gastvoorganger:

A.s. zondag is onze gastpredikant Ds. Hannie van Boggelen te Deventer. Zij is parttime predikant te Harfsen.

 

Agenda:

donderdag  25 oktober -14.30 uur Verjaardagsfeest – o.l.v. taakgroep pastoraat; in de kerkzaal