Kerkbrief

 • Agenda

  jan
  26
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  N.B. Themamiddag De Schoonheid van de muziek met Nico Jansen uitgesteld De 3e themamiddag in het Drieluik: De schoonheid van de muziek die voor woensdag 15 januari a.s. stond vastgesteld kan géen doorgang vinden. Nico Jansen zal op een later tijdstip deze themamiddag verzorgen, vermoedelijk in maart of april. U krijgt daar bericht van.
 • Laatste preek

  jan
  26
  26-01-2020 11:27
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 26-01-2020 11:27 Tijdsduur: 29 minuten

(zondag 19 januari 2020)
Epifanie 3

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling    :  Trix Drewes

Diaken         :  Tjerie Kale

Lector          :  Marijke Fomenko

Organist      : Tooske Hinloopen

Koster        : Jannie Zoerink

 

Orde van dienst:

Deze hebt u bij binnenkomst ontvangen.  (U hebt wel een liedboek nodig).

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang kunt u geven voor Plaatselijke diakonie. 

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diakonie. De diakonieën van Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen  (en in de toekomst steeds meer gezamenlijk) aktiviteiten uit die tot doel hebben om mensen in de knel hulp te bieden.  We bedoelen daarmee iedereen die arm, ziek of eenzaam is of om een andere reden een steuntje in de rug nodig heeft. Dat geldt binnen de eigen kerkelijke gemeenten en ook daarbuiten.

Wij organiseren bijeenkomsten voor alleenstaanden, ouderen die jarig geweest zijn, koffie ochtenden en soos of een bezoekje met aardigheidje vanwege dankdag.

Kerkrentmeester

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Collecte jeugdwerk, JOP – Nederland – Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen.

Sirkelslag is een ideale manier om ongedwonen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat.

 

Uitnodiging gemeenteavond:

Voor een bijzondere gemeenteavond op 30 januari a.s.

We beginnen pas om 20.30 uur, in de kerkzaal, in verband met repetitie van de cantorij.

Eerst gaan we de concept intentieverklaring bespreken. De tekst daarvan vindt u  op het volgendeblad.

Daarna is er een uiteenzetting van de kerkrentmeesters over de pastorie. De oorspronkelijke plannen moeten gewijzigd worden, wat, dat gaat u horen en ook waarom. 

Verder wordt iets verteld over de personen die ons gaan ondersteunen tijdens de emeritaatsperiode van ds. Arie Broekhuis. 

We verwachten dit allemaal in een uur te kunnen afronden en daarna nog gezellig een nazit te hebben met een hapje en een drankje tot uiterlijk 22.30 uur.

Wat betreft de intentieverklaring: mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de gemeenteavond te komen, dan kunt u eventuele opmerkingen ook sturen naar de kerkenraad, via de brievenbus op Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde, of mailen naar , maar natuurlijk is het het fijnst als u op de gemeenteavond uw woord persoonlijk kunt doen en ook de mening van anderen kunt horen. Als u er tegenop ziet om ’s avonds in het donker nog naar de kerk te komen, dan kunt u worden opgehaald en weer thuisgebracht. Bel dan naar Maps Adriaanse, tel. 542808, 
bij geen gehoor graag naam en nummer achterlaten op het antwoordapparaat.

We zien u graag allemaal op de dertigste.​

​Trix Drewes, preses kerkenraad

 

Mantelzorgers opgelet!

Stichting Welzijn Lochem/Knooppunt Mantelzorg Lochem biedt een (gratis) driedaags verwenweekend aan voor mantelzorgers. Plaats: Ehzerwold, Almen, van 20 t/m 22 maart. Hulp bij vervanging wordt aangeboden. Wees er snel bij: aanmelden tot 1 februari! De folder met informatie hangt op het prikbord in de hal.

Ook voor mantelzorgers: uitnodiging voor het bijwonen van de film Moeder aan de lijn met nagesprek in het Dorpshuus Hoeflo, Harfsen op woensdagavond 15 april, van 19.00 tot 22.00 uur. Informatie op het prikbord in de hal.

 

Verjaardagsfonds:

In de Goedhartkamer liggen weer kaarten. S.v.p.meenemen.

 

Koffie-inloop:

A.s. donderdag 30 januari  kunt u vanaf  9.45  uur  in de hal aanschuiven voor een kop koffie of thee. De medewerkers van het Kerkvenster zijn die ochtend het blad in elkaar aan het zetten en u mag gerust bij hun op de koffie komen.

 

I.K.A. vakanties:

De opgave,s voor de vakantie weken zijn weer gestart. Heeft U interesse hier voor, of wilt U informatie hierover neem dan kontakt op met: Toos van 't Veld , 0575540394  .  Zie ook het komende Kerkvenster.

 

Agenda:


Maandag 27 januari – 14.00 Leeskring Inspirerend geloven – we lezen pag. 89-101 uit Geloven op de tast,Anselm Grün en Tomas Halik bij Jan Dijkman, tel. 544863

Donderdag 30 januari – 20.30 uur Gemeenteavond