Kerkbrief

 • Agenda

  jun
  23
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  jun
  30
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  De Kerkenraden van Eefde en Gorssel /Epse hebben besloten een verkenning te gaan naar de toekomst en samenwerking. Op 7 oktober vond de start plaats met een kerkdienst in de drie dorpen en gemeentegesprekken na afloop. Bij die gelegenheid is een filmpje vertoond en vond een interview plaats met Gerben Algra (voorzitter van de stuurgroep) voor radio stedendriehoek.
 • Laatste preek

  jun
  16
  16-06-2019 09:37
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 16-06-2019 09:37 Tijdsduur: 88 minuten

(zondag 16 juni 2019)

Voorganger: Ds. Dik Fisser*

Ouderling   : Ymte Groeneveld

Diaken        : Jan Brummelman

Lector         : Trudy Aalderink

Organist     : Tooske Hinloopen

Koster         : Margarethe Massink

 

Orde van dienst:

 

Bemoediging en Drempelgebed (we staan):

 

Ouderling: Onze hulp in de Naam van de Heer

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Ouderling:

Hier zijn wij, o God,

mensen die gekend zijn door U

Soms voelen we ons verloren

in deze wereld,

soms zijn we onszelf en elkaar kwijt.

Breng ons bij elkaar, en bewaar ons in uw hoede,

bescherm ons door uw liefde.

Zet ons door uw Geest in beweging

naar uw Rijk van vrede en recht.

Door Jezus Christus, onze Heer.

ALLEN: AMEN

 

De psalm van de zondag is psalm 8: 1,3,6

Het gebed om ontferming wordt afgesloten door het 2e Kyrie.

Glorialied: 705: 1,3 en 4

Lezing Oude Testament: Exodus 3, 1 – 6

Lied 542

Lezing Evangelie: Johannes 3, 1 – 16, gevolgd door “Kom, Geest van God…” (2 keer gezongen)

Preek

Na het orgelspel lied 527

Gebeden

De acclamatie tijdens de gebeden: “Doe lichten over ons uw aangezicht” (gezongen)

Slotlied: 215: 1,2,4,7

Amen (L 431b)

 

Kollekten:

Diakonie

Bij deze rondgang wordt uw gave gevraagd voor Alzheimer Nederland. Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die  door deze ziekte worden getroffen en dat van hun dierbaren.

Alzheimer Nederland is er voor iedereen die hiermee te maken heeft. Het is onze missie om dementie te voorkomen of te genezen En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Kerkrentmeesters

Uw bijdrage wordt gevraagd voor aanschaf liedboeken.

 

Koffiedrinken:

Zoals gewoonlijk is ook straks na de dienst gelegenheid om samen koffie te drinken

 

Zondag 23 juni

Volgende week zondag 23 juni staat de dienst in het teken van de profeet Amos. Het Leerhuis heeft het boek Amos gelezen en bevraagd en wil graag met u delen wat de lezing van dit Bijbelboek ons te zeggen heeft.

Wat zou vandaag de dag ‘profetische spreken’  van de gemeente kunnen inhouden?

 • Ds. Dik Fisser was predikant in de toenmalige Hervormde Gemeente Eefde van 1981-1987.