Kerkbrief

 • Agenda

  okt
  19
  Begint om 19:30
  Ons Huis
  okt
  22
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  okt
  15
  15-10-2017 09:45
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 15-10-2017 09:45 Tijdsduur: 88 minuten

(zondag 15 oktober 2017)

Voorganger: Ds. Arie Broekhuis

Ouderling   : Ko van Raamsdonk

Diaken        : Toos van ’t Veld

Lector         : Ko van Raamsdonk

Organist      : Broer de Boer

Koster         : Margarethe Massink

 

 

Zondag van het Werelddiakonaat – Bijen en zaaigoed voor  Vrouwen in Soedan

In deze dienst wordt het H.A in zittende vorm gevierd.

 

Orde van dienst:

VOORBEREIDING

Na het luiden van de klokken een paar minuten voor 10.00 uur luisteren we in stilte naar het orgelspel en geven we elkaar de gelegenheid in stilte ons op de dienst voor te bereiden

Lied: Psalm 130 en antifoon 711C

v. zingt 1e keer de antifoon-  ALLEN herhalen de antifoon

projectie-711c-muziek-1

We zingen Psalm 130:1,4

v. zingt de antifoon – ALLEN herhalen de antifoon

Kyrie I

Glorialied: 713:1,2,5

Gebed van de zondag

Profetenlezing: Jesaja 25:1-9

Lied: 762:1,2,5,6

Evangelielezing: Matteüs 22:1-14

Lofprijzing: U komt de lof toe

Preek – Orgelspel

Lied: 840

Gebeden met acclamatie 368J projectie-368j-muziek-1

Inzameling: 1e rondgang Werelddiakonaat- 2e rondgang: Beeld en geluid

Lied: 377:1,2,3,7

Viering Avondmaal/Eucharistie – zie orde van dienst II

Slotlied: 864:1,4,5

Heenzending en Zegen

 

Kollekten:

Diakonie:

Deze eerste rondgang is bestemd voor Kerk in Actie Werelddiakonaat.

Voorbeeld: Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid- Soedan. In Zuid-

Soedan woedt een burgeroorlog. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede, ze moeten met hun gezin overleven in een uitzichtloze situatie. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel. Om hun inkomen te vergroten krijgen de meest kwetsbare vrouwen trainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie Dit jaar traint ERP bovendien 100 vrouwen in het houden van bijen.

 

Kerkrentmeesters:

Met de opbrengst van deze (tweede) rondgang wordt  bijgedragen aan Beeld en Geluid.

 

Koffiedrinken:

Ook vanmorgen is er weer gelegenheid om na de dienst weer samen koffie/thee  te drinken.

 

Viering Avondmaal in de huiskamer:

Op dinsdag 31 oktober – nabij Dankdag  woensdag 1 november – is er gelegenheid om Avondmaal in de huiskamer te vieren voor wie de gang naar de kerk bezwaarlijk is.

We zijn welkom bij mw. L. van Meggelen-Noordzij, Zutphenseweg  252, Het Spijk.

Aanvang: 15.30 uur.

Informatie: ds. Arie Broekhuis

 

Agenda:

Donderdag 19 oktober – Almen- 19.30 uur – Informatieavond Jordanië reis- ds. Wilma Klein is organisator van een gemeentereis naar Jordanië, waar zij al vele keren is geweest. De reis vindt plaats van 26 april- 5 mei 2018. Plaats: Ons Huis in Almen