Belangrijke contactpersonen

 • Agenda

  mei
  16
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  mei
  23
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  De eerder aangekondigde kerkdienst op Hemelvaartsdag vanuit Harfsen voor de gemeenten van Harfsen, Almen, Gorssel/Epse en Eefde gaat niet door, zo vernamen wij. Wij verwijzen u naar de kerkdienst vanuit de Walburgiskerk in Zutphen. Aanvang 10 uur. Voorganger ds. R. Heins. De dienst is via internet te volgen. Ga naar de website youtube.com Typ daarna in: Protestantse gemeente Zutphen en klik daarna op het ronde logo van de kerkelijke gemeente. Ook is de dienst te beluisteren via kerkomroep.nl (Het bezoeken van het kerkgebouw is niet mogelijk)
  Op 4 maart j.l. hebben de Protestantse Gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse een co├Ârdinatieteam ge├»nstalleerd. Dat gebeurde online door de beide voorzitters van de kerkenraden.

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel. 0575-546349

www.ontmoetingskerk-eefde.nl

 

 

PREDIKANT    Vacant


MELDPUNT ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte
Mw. R. Simonis (ouderling) tel: 474393
Ds. H.E. van Boggelen tel: 06-25044095

 

KERKENRAAD
Voorzitter: Mw. T. Drewes,  tel: 510512
email: voorzitter@ontmoetingskerk-eefde.nl

Scriba: Mw. M. E. Adriaanse, tel: 542808
email: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Postadres: Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
Afstemming Taakgroepen: Mw. B. Aalderink (ouderling)
email: bolinakeukenmeester@hotmail.com,   tel: 06-25516989


KOSTER
Mw. M.(Margarethe) Massink
email: koster@ontmoetingskerk-eefde.nl
Kosterstelefoon tel: 06-83159867


PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)
Mw. R. Simonis (ouderling), tel: 474393

Ds. H.E. van Boggelen tel: 06-25044095

Bloemencommissie (voor de eredienst)
Mw. N. Roeterdink, email: roete094@planet.nl,  tel: 540976


COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, Almenseweg 3, tel: 06-12658924
Secretaris: vacant

Vervangend penningmeester: Dhr. J. Zoerink
email: diaconie@ontmoetingskerk-eefde.nl
Administrateur: Dhr. G. Bannink, email: g.bannink@kpnmail.nl
Verjaardagsfonds tel: 06-12658924

Postzegels en kaarten
Mw. L. van Meggelen,  tel: 510812


ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)
Voorzitter: Mw. T. Kale-De Vries,  tel: 511819
email: 


KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)
Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis  


CANTOR-ORGANIST
Dhr. N. Jansen tel: 06-14867210
ORGANIST
Mw. T. Hinloopen,  tel: 06-21563940


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Dhr. E. W. Brouwer,  tel: 542430
email: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-eefde.nl
Secretaris: Mw. M. Dolman-te Loo,  tel: 541318
email : monique.dolman@outlook.com
Ontvanger Protestantse gemeente Eefde:
Mw. M. M. G. Bockting-Middelbrink,  tel: 494009
email : mbocktingPGE@hetnet.nl

 

Kerkelijke administratie
Dhr. G. J. Kale, email: , tel: 511819
 

Collectemunten

Mw. C. Brouwer, email: carlabrou@hotmail.com
Munten telefonisch te bestellen,  tel: 542430
Als de betaling binnen is kan telefonisch een
afspraak worden gemaakt.


KOFFIECONCERTCOMMISSIE
Dhr. K. Ornée, email: ornee001@kpnmail.nl,  tel: 542305


COMMUNICATIE (TAAKGROEP)
Contactadres: Dhr. H. Krol,  tel: 540609
email: hommekrol@kpnmail.nl


KERKVENSTER
Kopij sturen naar email: kerkvenster.eefde@gmail.com
of naar Dhr. B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde,  tel: 510512
Zie: Colofon Kerkvenster


KERKBRIEF
Samenstelling: Dhr. W. Volkers,  tel: 512610
email: w.volkers@kpnmail.nl


WEBSITE ONTMOETINGSKERK
Berichten sturen naar:
email: beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink,  tel: 548830


 

Overzicht van bankrekeningnummers:

PGE (altijd doel/reden vermelden):  NL02 RABO 0322 3025 01  tnv Protestantse Gemeente Eefde
Collectemunten:                                NL12 RABO 0301 4160 87  tnv Protestantse Gemeente Eefde
Diaconie, ook verjaardagsfonds:       NL79 RABO 0322 3006 30  tnv Diaconie Protestantse Gemeente Eefde
Kerkbalans:                                       NL79 RABO 0373 7111 15   tnv Protestantse Gemeente Eefde
Kerkvenster:                                      NL51 INGB 0006 8605 91    tnv Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde
Koffieconcerten:                                 NL21 RABO 0386 7181 13   tnv Koffieconcerten Protestantse Gemeente Eefde
Diaconale hulp bij bijzondere noden: NL37 RABO 0322 365 309   tnv Interkerkelijke Stichting Hulp Bijzondere Noden