Belangrijke contactpersonen

 • Agenda

  jan
  26
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  N.B. Themamiddag De Schoonheid van de muziek met Nico Jansen uitgesteld De 3e themamiddag in het Drieluik: De schoonheid van de muziek die voor woensdag 15 januari a.s. stond vastgesteld kan géen doorgang vinden. Nico Jansen zal op een later tijdstip deze themamiddag verzorgen, vermoedelijk in maart of april. U krijgt daar bericht van.
 • Laatste preek

  jan
  26
  26-01-2020 11:27
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 26-01-2020 11:27 Tijdsduur: 29 minuten

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
Ontmoetingskerk, schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel. 0575-546349

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst.
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder. zie Dienstenrooster

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis,

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij).
Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Mw. T. Drewes

Scriba: Vacature (contact via voorzitter)

 • e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
 • tel.: 0575 - 510512

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. N. Jansen

ORGANIST

Mw. T. Hinloopen

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink
 • e-mail: madmassink@kpnmail.nl
 • Kosterstelefoon: tel.: 06-83159867

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer,
 • e-mail: brouwer.ew@gmail.com
 • tel.: 542430

Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo

 • e-mail: monique.dolman@outlook.com
 • tel.: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink

 • e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
 • tel.: 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Dhr. J. Zoerink,

Secretaris:Mw. E. Meijer.

 • e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl
 • tel.: 846638

Administrateur: Dhr. G. Bannink

 • e-mail: g.bannink@kpnmail.com

OUDERLING

Mw. H. Roebers-Zwiers
 • tel.: 517391

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. J. van Raamsdonk,
 • e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
 • tel.: 513637

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw T. Kale-de Vries.,
 • e-mail: g.kale@versatel.:nl
 • tel.: 511819

 

 

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter:: Dhr. R. Rook,
 • e-mail: rikrook@telfort.nl
 • tel.: 541509

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. N. Roeterdink,
 • e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
 • tel.: 540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide,
 • e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
 • tel.: 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Dhr. K. Ornee,
 • email: ornee001@kpnmail.nl
 • tel.: 542305

COLLECTEMUNTEN

Mw. C. Brouwer
 • e-mail: carlabrou@hotmail.com

telefonisch te bestellen

 • tel.: 542430

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. L. v. Meggelen,
 • tel.: 510812

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale,
 • e-mail: gtkadevr@gmail.com
 • tel.: 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol,
 • e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
 • tel.: 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eefde@gmail.com

Redactie: B. Aalderink
Redactieadres: Schoolstraat 64, 7211 BD Eefde

Eindredactie Mw. J. Zoerink Dupliceren: Mw. Wijkstra,
 • tel.: 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein
 • tel.: 540208
Bezorging:digitaal: Dhr. W. Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com voor aan- en afmelden

KERKBRIEF

Samenstelling: Dhr. W. Volkers,
 • e-mail: w.volkers@kpnmail.nl
 • tel.: 512610

BERICHTEN VOOR WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
 • tel.: 548830

WIJZIGINGEN

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie?
 • email: kerkvenster.eefde@gmail.com