Belangrijke contactpersonen

 • Agenda

  nov
  24
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  nov
  17
  17-11-2019 09:25
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 17-11-2019 09:25 Tijdsduur: 115 minuten

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
Ontmoetingskerk, schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel. 0575-546349

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst.
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder. zie Dienstenrooster

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis,
 • e-mail: abroekhuis@hetnet.nl
 • tel.: 0575-540006

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij).
Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Mw. T. Drewes
 • e-mail: trix.drewes@xs4all.nl
 • tel.: 0575 - 510512

Scriba: Vacature (contact via voorzitter)

 • e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
 • tel.: 0575 - 510512

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. N. Jansen
 • tel.: 0614867210

ORGANIST

Mw. T. Hinloopen
 • e-mail: broerdb@planet.nl
 • tel.: 0621563940

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink
 • e-mail: madmassink@kpnmail.nl
 • Kosterstelefoon: tel.: 06-83159867

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer,
 • e-mail: brouwer.ew@gmail.com
 • tel.: 542430

Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo

 • e-mail: monique.dolman@outlook.com
 • tel.: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink

 • e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
 • tel.: 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Dhr. J. Zoerink,
 • tel.: 0653143179

Secretaris:Mw. E. Meijer.

 • e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl
 • tel.: 846638

Administrateur: Dhr. J. Bosma,

 • e-mail: j.l.bosma@freeler.nl
 • tel.: 0644500157

OUDERLING

Mw. H. Roebers-Zwiers
 • tel.: 517391

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. J. van Raamsdonk,
 • e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
 • tel.: 513637

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw T. Kale-de Vries.,
 • e-mail: g.kale@versatel.:nl
 • tel.: 511819

 

 

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter:: Dhr. R. Rook,
 • e-mail: rikrook@telfort.nl
 • tel.: 541509

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. N. Roeterdink,
 • e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
 • tel.: 540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide,
 • e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
 • tel.: 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Dhr. K. Ornee,
 • email: ornee001@kpnmail.nl
 • tel.: 542305

COLLECTEMUNTEN

Mw. C. Brouwer
 • e-mail: carlabrou@hotmail.com

telefonisch te bestellen

 • tel.: 542430

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. L. v. Meggelen,
 • tel.: 510812

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale,
 • e-mail: gtkadevr@gmail.com
 • tel.: 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol,
 • e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
 • tel.: 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eefde@gmail.com

Redactie: B. Aalderink
Redactieadres: Schoolstraat 64, 7211 BD Eefde

 • tel.: 06-25516989
Eindredactie Mw. J. Zoerink
 • tel.: 06-42514064
Dupliceren: Mw. Wijkstra,
 • tel.: 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein
 • tel.: 540208
Bezorging:digitaal: Dhr. W. Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com voor aan- en afmelden

KERKBRIEF

Samenstelling: Dhr. W. Volkers,
 • e-mail: w.volkers@kpnmail.nl
 • tel.: 512610

BERICHTEN VOOR WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
 • tel.: 548830

WIJZIGINGEN

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie?
 • email: kerkvenster.eefde@gmail.com