Belangrijke contactpersonen

 • Agenda

  jun
  24
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste preek

  jun
  17
  17-06-2018 09:46
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 17-06-2018 09:46 Tijdsduur: 84 minuten

Eventuele wijziging in de contactgegevens SVP doorgeven aan de beheerder en de redactie van Kerkvenster (kerkvenster.eefde@gmail.com)

KERKDIENSTEN  

Elke zondag:  10.00 uur. 

Koffiedrinken na de dienst: 2e en 4e zondag van de maand.

Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst 

Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.00 uur, of eerder.

zie Dienstenrooster

 

PREDIKANT  

Ds. A. Broekhuis,

e-mail: abroekhuis@hetnet.nl

Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld   tel. 540006

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

 

KERKENRAAD  

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld,

e-mail: ymtegroeneveld@kpnmail.nl

Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde       tel. 470999

Scriba: Dhr. R. Rook, 

e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com

Scheuterdijk 21, 7211 ER Eefde       tel. 541509

 

CANTOR-ORGANIST

Dhr. W.H. van Helden

e-mail: whvanhelden@online.nl

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen  

                                                       tel. 519738

 

KOSTER   

Mw. M.(Margarethe) Massink 

e-mail: madmassink@kpnmail.nl

Kosterstelefoon:                   tel. 06-15432024

 

GOLLEGE VAN  KERKRENTMEESTERS  

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer,

e-mail: brouwer.ew@gmail.com 

Teenkweg 4 7211 EV Eefde           tel: 542430

Secretaris Kerkrentmeesters: Mw. M. Dolman-te Loo

e-mail:dolman@kickmail.nl

Vullershof 14, 7211 NC Eefde       tel: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde: 

Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink

e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl 

Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe      tel. 494009

 

COLLEGE VAN DIAKENEN  

Voorzitter: Mw. T. van 't Veld, 

e-mail: toosenhans2@hotmail.com  tel. 540394

Secretaris: Mw. E. Meijer,

e-maileelkehinkmeijer@ziggo.nl  tel. 846638 

Vervangend penningmeester: Mw. E. Meijer

Financieel administrateur: Dhr. J. Bosma,

e-mail: j.l.bosma@freeler.nl

 

PASTORAAT EN  EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): 

Dhr. J. van Raamsdonk,

e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl 

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde     tel. 513637

 

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw. T. Aalderink,

e-mail: trudyaalderink@zonnet.nl

Elzerdijk 54, 7211 LV Eefde         tel. 514151

 

 

 

KERK EN  SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook,

e-mail: rikrook@telfort.nl

Scheuterdijk 21, 7211 ER Eefde       tel. 541509

 

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN  EEFDE-DESSAU  

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk,

e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl

Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde    tel. 513637

 

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. T. van Helden, 

e-mail: whvanhelden@online.nl

Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen  

                                                       tel. 519738

Mw. N. Roeterdink,

e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl

Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde   tel.540976

 

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN)  EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide,

e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl

Teenkweg 14, 7211 EV Eefde        tel. 540296               

 

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Mw. B. Dijkerman ,

email: dijke112@planet.nl          

Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde        tel. 541012

 

COLLECTEMUNTEN + POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. C. Brouwer,

e-mail: carlabrou@hotmail.com    tel: 542430    

 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale,

e-mail: gtkadevr@gmail.com    

Kapperallee 73, 7211 CC Eefde        tel. 511819

 

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol,

e-mail: hommekrol@kpnmail.nl

Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde     tel. 540609

 

KERKVENSTER

Redactie: Mw. H. v.d. Burg, 

Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde  

                                                                tel. 511610

Eindredactie  Mw. J. Zoerink                      tel. 511989

Dupliceren: Fam. Wijkstra,

Yserenstraat 57, 7211 BV              tel. 540220

Bezorging: Dhr. H. Hagelstein                    tel. 540208

Bezorging:digitaal: Dhr. W. Wim Bieleman  

email: kerkvensterdigitaal@gmail.com

 

KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr.  W. Volkers,

e-mail: w.volkers@kpnmail.nl  

Nachtegaalstraat 1B, 7211 GM Eefde 

                                                 tel. 512610

 

WEBSITE ONTMOETINGSKERK

www.ontmoetingskerk-eefde.nl

Beheerder: Jan Willem Aalderink,   

email:    

                                                 tel. 548830