UA-160702654-1

Belangrijke contactpersonen

 • Agenda

  apr
  8
  Begint om 19:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  apr
  9
  Begint om 19:30
  Protestantse kerk in Gorssel
 • Laatste nieuws

  In deze moeilijke tijd van de coronacrisis is het niet mogelijk om bij u op huisbezoek te komen. Daarom gebruiken wij, ds. Hannie van Boggelen, Rita Simonis en Ko van Raamsdonk, zoveel mogelijk de telefoon om te vragen hoe het met u gaat. Helaas kennen wij maar van een beperkt aantal gemeenteleden het telefoonnummer. Als u door één van ons gebeld wilt worden geef dan even uw telefoonnummer door. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.
  Witte Donderdag 9 april, 19.30 uur. Gezamenlijke dienst Gorssel/Epse en Eefde vanuit Gorssel; ds. D. Bargerbos
 • Laatste preek

  apr
  05
  05-04-2020 10:03
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 05-04-2020 10:03 Tijdsduur: 63 minuten

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel. 0575-546349

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst.
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder. zie Dienstenrooster

 

PREDIKANT

Vacant

 

MELDPUNT  ziekenhuisopname, overlijden en ernstige ziekte

 • Mw. R. Simonis,  tel: 0575- 474393
 • Dhr. J. van Raamsdonk, tel: 0575- 513637  

 

KERKENRAAD

Voorzitter: Mw. T. Drewes, ouderling
 • e-mail: trix.drewes@xs4all.nl
 • tel.: 0575 - 510512

Scriba: Mw.  M. E. Adriaanse, ouderling

 • e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
 • tel.: 0575 - 542808

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. N. Jansen
 • tel.: 06 -14867210

ORGANIST

Mw. T. Hinloopen
 • tel.: 06 - 21563940

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink
 • e-mail: madmassink@kpnmail.nl
 • Kosterstelefoon: tel.: 06 - 83159867

Coordinatie koffie/thee kerkdiensten

 • Mw. B. Aalderink tel.: 06 - 25516989

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, ouderling-kerkrentmeester
 • e-mail: brouwer.ew@gmail.com
 • tel.: 542430

Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo

 • e-mail: monique.dolman@outlook.com
 • tel.: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink

 • e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
 • tel.: 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Dhr. J. Zoerink, diaken
 • tel.: 06 - 12658924

Secretaris: Mw. E. Meijer, diaken.

 • e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl
 • tel.: 846638

Administrateur: Dhr. G. Bannink

 • e-mail: g.bannink@kpnmail.com

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter: Dhr. J. van Raamsdonk, ouderling
 • e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
 • tel.: 513637

Mevr. R. Simonis, ouderling

 • tel.: 474393

 

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw T. Kale-de Vries.,
 • e-mail: g.kale@versatel.:nl
 • tel.: 511819

 Mw. H. Roebers, ouderling

 • tel: 517391 

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Contactpersoon: Mw. G. Kamphuis
 • e-mail: joopgerda@hotmail.com
 • tel.: 511232

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. N. Roeterdink,
 • e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
 • tel.: 540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide,
 • e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
 • tel.: 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Contactpersoon: Dhr. K. Ornee,
 • email: ornee001@kpnmail.nl
 • tel.: 542305

COLLECTEMUNTEN

Mw. C. Brouwer

 • telefonisch te bestellen: tel.: 542430
 • email: carlabrou@hotmail.com

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. L. v. Meggelen,
 • tel.: 510812

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale,
 • e-mail: gtkadevr@gmail.com
 • tel.: 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol,
 • e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
 • tel.: 540609

KERKVENSTER

Kopij sturen naar: kerkvenster.eefde@gmail.com

Redactieadres: B. Drewes, Hoog Barge 5, 7211 DT Eefde

 • tel.: 0575 510512  

Eindredactie:

 • Mw. J. Zoerink,  tel.: 06 - 42514064
 • Dhr. B. Drewes
Dupliceren: Mw. Wijkstra,
 • tel.: 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein
 • tel.: 540208
Bezorging:digitaal: Dhr. W. Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com voor aan- en afmelden

KERKBRIEF

Samenstelling: Dhr. W. Volkers,
 • e-mail: w.volkers@kpnmail.nl
 • tel.: 512610

BERICHTEN VOOR WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
 • tel.: 548830