Belangrijke contactpersonen

 • Agenda

  mei
  26
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  mei
  30
  Begint om 09:30
  Almense kerk
 • Laatste nieuws

  De Kerkenraden van Eefde en Gorssel /Epse hebben besloten een verkenning te gaan naar de toekomst en samenwerking. Op 7 oktober vond de start plaats met een kerkdienst in de drie dorpen en gemeentegesprekken na afloop. Bij die gelegenheid is een filmpje vertoond en vond een interview plaats met Gerben Algra (voorzitter van de stuurgroep) voor radio stedendriehoek.
 • Laatste preek

  mei
  19
  19-05-2019 09:42
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 19-05-2019 09:42 Tijdsduur: 193 minuten

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
Ontmoetingskerk, schurinklaan 1, 7211 DD Eefde tel. 0575-546349

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst.
Kinderopvang: vraag de koster voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder. zie Dienstenrooster

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis,
 • e-mail: abroekhuis@hetnet.nl
 • tel.: 0575-540006

opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij).
Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Mw. T. Drewes
 • e-mail: trix.drewes@xs4all.nl
 • tel.: 0575 - 510512

Scriba: Vacature (contact via voorzitter)

 • e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
 • tel.: 0575 - 510512

Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. N. Jansen
 • tel.: 0614867210

ORGANIST

Dhr. B. de Boer:
 • e-mail: broerdb@planet.nl
 • tel.: 431740

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink
 • e-mail: madmassink@kpnmail.nl
 • Kosterstelefoon: tel.: 06-15432024

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer,
 • e-mail: brouwer.ew@gmail.com
 • tel.: 542430

Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo

 • e-mail: monique.dolman@outlook.com
 • tel.: 541318

Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink

 • e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
 • tel.: 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Dhr. J. Zoerink,
 • tel.: 0653143179

Secretaris:Mw. E. Meijer.

 • e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl
 • tel.: 846638

Administrateur: Dhr. J. Bosma,

 • e-mail: j.l.bosma@freeler.nl
 • tel.: 0644500157

OUDERLING

Mw. H. Roebers-Zwiers
 • tel.: 517391

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. J. van Raamsdonk,
 • e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
 • tel.: 513637

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw T. Kale-de Vries.,
 • e-mail: g.kale@versatel.:nl
 • tel.: 511819

 

 

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter:: Dhr. R. Rook,
 • e-mail: rikrook@telfort.nl
 • tel.: 541509

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. N. Roeterdink,
 • e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
 • tel.: 540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide,
 • e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
 • tel.: 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Dhr. K. Ornee,
 • email: ornee001@kpnmail.nl
 • tel.: 542305

COLLECTEMUNTEN

Mw. C. Brouwer
 • e-mail: carlabrou@hotmail.com

telefonisch te bestellen

 • tel.: 542430

Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. L. v. Meggelen,
 • tel.: 510812

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale,
 • e-mail: gtkadevr@gmail.com
 • tel.: 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol,
 • e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
 • tel.: 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eefde@gmail.com

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,
Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde

 • tel.: 511610
Eindredactie Mw. J. Zoerink
 • tel.: 511989
Dupliceren: Mw. Wijkstra,
 • tel.: 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein
 • tel.: 540208
Bezorging:digitaal: Dhr. W. Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com voor aan- en afmelden

KERKBRIEF

Samenstelling: Dhr. W. Volkers,
 • e-mail: w.volkers@kpnmail.nl
 • tel.: 512610

BERICHTEN VOOR WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J.W. Aalderink
 • tel.: 548830

WIJZIGINGEN

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie?
 • email: kerkvenster.eefde@gmail.com