Voorlopig helemaal geen zang meer in de kerkdienst

In onze online kerkdiensten werkten we nog met twee zangers. We hebben besloten nu (per 17 januari) ook met deze zang te stoppen. Hoe spijtig ook, we doen het voor ons aller veiligheid en gezondheid. De online kerkdiensten gaan door! (klik op: lees meer)

Iedereen heeft de berichten gehoord dat nieuwe mutaties van Covid-19 zeer besmettelijk zijn en dat de regels zijn verscherpt en de lockdown is verlengd.
Daarom  heeft de landelijke kerk het dringend advies gegeven om de komende weken tijdens kerkdiensten helemaal niet meer te zingen. Wij hebben daarop besloten in elk geval tot en met 2 maart, tijdens de dienst geen zangondersteuning te gebruiken. De predikanten zullen hun best doen om met een alternatief te komen. Het spijt ons dat we ook deze maatregel moeten nemen, maar we doen het voor ons aller veiligheid en gezondheid.

Namens het bestuur van de Ontmoetingskerk, Maps Adriaanse

 

Nieuwsbericht van de landelijke kerk, update 19 januari 2021

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. (Update 19 januari 2021: Ook het bespelen van een blaasinstrument wordt afgeraden.)

Dit advies geldt in ieder geval tot 2 maart, de huidige einddatum van de lockdown.

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 2 maart 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”

Alternatieven voor zingen

Voor de hand ligt om met de kerkmusicus van uw gemeente te zoeken naar mogelijkheden om de eredienst bijvoorbeeld met eerder in het afgelopen jaar opgenomen liederen, instrumentaal of anderszins in te vullen.

Bij het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk hoort de website https://www.liedboekcompendium.nl/. Onder het tabblad ‘Zoek een lied’ kan per lied uit de bundel een toelichting opgeroepen worden. Bij veel liederen zijn ook opnamen te vinden. Bijvoorbeeld opnamen van de serie Woord op Zondag (NCRV) wat vroeger werd uitgezonden op NPO radio 5.

Ook kunt u er voor kiezen om de tekst van een lied te declameren op muziek, zoals bijv. ds. Jaap Jonk van de Protestantse Gemeente Laren dat doet. (Kerkdienstgemist.nl: voorbeeld bij 22.22 minuten)

Geplaatst op 14-01-2021