Aanmelden en coronaregels voor de kerkdienst

Vanaf 20 juni zijn we weer begonnen met kerkdiensten met bezoekers! In de maanden juni en juli vooralsnog met maximaal 50 personen en met inachtneming van de hieronder vermelde regels. U moet zich van tevoren aanmelden bij de scriba, Maps Adriaanse.  Dat kunt u doen per email tot vrijdagmorgen 12 uur.  E-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com     Telefonisch aanmelden kan ook op de vrijdagmorgen:   tel. (0575) 542808

Ook kunt u de kerkdienst ’s zondags om 10.00 uur  via internet volgen op uw tv, computer, laptop, Ipad of smartphone en op elk gewenst ogenblik later terugkijken. Dit kan via kerkdienst gemist,  https://kerkdienstgemist.nl, klik aan Gelderland en Eefde. Of via de website van de kerk. Op de beginpagina (home-page)  kunt u ze aanklikken. 

Bij de kerkdienst hoort de zondagse kerkbrief. Daarop staan de orde van dienst van die zondag, alle liederen en andere berichten, o.a. over de collecten. De kerkbrief kunt u ook vinden op de website van de kerk.

Iedere dorpsgenoot kan altijd rekenen op steun door het gebed van de kerk. Voor elke zondag kan voorbede gevraagd worden, via de brievenbus aan de kant van de tuin.

 

Namens de kerkenraad,

Trix Drewes (voorzitter)

Maps Adriaanse (secretaris)

                                                                                                                                                 

Update 22 juni 2021

_______________________________________________________________________________________________

 

 Corona - Protocol voor kerkdiensten in de Ontmoetingskerk in Eefde

Basisregels

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit houdt in:

 • Kerkgangers worden alleen toegelaten als ze geen gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op een Covid-19 besmetting. Bij twijfel is het raadzaam om zich te laten testen en thuis de eredienst online te volgen.
 • Bij binnenkomst worden de handen ontsmet en er worden geen handen geschud.
 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Hoesten doet iedereen in de elleboog.

 

Gebruiksplan voor de eredienst

 1. In de kerkzaal mogen zich maximaal 50 personen ophouden, exclusief de medewerkers.
 2. Bij aankomst gaat u via de zij-ingang naar binnen. Daar wordt u ontvangen door de  gastheer/gastvrouw. Die vraagt aan u of u gezondheidsklachten heeft.
 3. In de hal reinigt u uw handen; op een presentielijst wordt bijgehouden dat u aanwezig bent.
 4. U neemt uw jas mee naar de kerkzaal of houdt deze aan.
 5. U neemt een kerkbrief mee die voor u klaar ligt. Op de kerkbrief staan alle liederen voluit uitgeschreven. U kunt daarnaast uw eigen liedboek gebruiken. Rollators worden meegenomen in de kerkzaal.
 6. Bij de ingang van de kerkzaal staat de coördinator die u een plaats aanwijst. De stoelen worden van voor naar achteren gevuld. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De stoelen mogen niet verzet worden. U volgt te allen tijde de aanwijzingen van de coördinator op.
 7. Alle betrokkenen bij de eredienst (voorganger, ouderling, diaken, lector, zangers, organist, technicus, koster, coördinator) houden ook tijdens de dienst 1,5 meter afstand.
 8. Er worden tijdens de dienst geen handen gegeven.
 9. Tijdens de dienst is er geen gezamenlijke zang. Er zullen op afspraak 2 gemeenteleden de zang verzorgen.
 10. De collecten worden aan het einde van de dienst gehouden. Bij het verlaten van de kerk staan er twee collectedozen waarin u uw geld of munten kunt deponeren. U kunt ook rechtstreeks uw bijdragen overmaken door middel van een overboeking naar de rekeningnummers van de kerk of de diaconie die op de kerkbrief staan, onder vermelding van datum en gewenste bestemming.
 11. De bloemengroet namens de gemeente gaat weer door middel van een echt boeket bloemen naar een gemeentelid.
 12. Koffiedrinken en ontmoeting na de dienst is niet mogelijk.
 13. Het bezoek aan een toilet moet tot een minimum beperkt worden. Er liggen doekjes om na de toiletgang de toiletbril, waterkraan en deurknoppen te reinigen.
 14. Na afloop van de dienst wacht u op uw plaats totdat u wordt begeleid naar de uitgang, te beginnen van achteren.

 

      Versie juni 2021

 

Geplaatst op 20-06-2021