UA-160702654-1

De kerk in coronatijd

De kerkdiensten gaan door vanuit de Ontmoetingskerk zonder kerkgangers, maar rechtstreeks te volgen via internet, voorlopig tot eind augustus.  

U kunt de kerkdienst ’s zondags om 10.00 uur via internet volgen op uw tv, computer, laptop, Ipad of smartphone of op elk gewenst ogenblik later terugkijken. Dit kan via kerkdienst gemist,  https://kerkdienstgemist.nl, klik aan Gelderland en Eefde. Of via de website van de kerk  www.ontmoetingskerk-eefde.nl

Bij de kerkdienst hoort de zondagse kerkbrief. Daarop staan de orde van dienst van die zondag, alle liederen en andere berichten, o.a. over de collecten. De kerkbrief kunt u ook vinden op de website van de kerk.

Iedere dorpsgenoot kan altijd rekenen op steun door het gebed van de kerk. Voor elke zondag kan voorbede gevraagd worden, via de brievenbus aan de kant van de tuin.

Intussen werken we aan gebruiksplannen voor gebruik van de ruimten voor andere activiteiten, met inachtneming van de landelijke richtlijnen.

 

Pastorale gesprekken met de ouderlingen en ds. Hannie van Boggelen gaan zoveel mogelijk via de telefoon. U kunt dit aanvragen bij het meldpunt, tel. 513637, Ko van Raamsdonk of 474393, Rita Simonis. 

 

De diaconie heeft besloten dat we ons voor praktische hulpvragen aansluiten bij de landelijke actie www.nietalleen.nl. Als u hulp nodig heeft kunt u bellen met 0800-1322. Dan wordt iemand in de buurt gezocht die wil en kan helpen. U kunt zich ook opgeven om te helpen via

 

We hebben bizarre tijden achter de rug. Maar het gevaar is nog niet geweken, daarom roepen we elkaar toe: Houd vol! Heb lief! We blijven kaarsen branden en bidden voor allen die het zwaar hebben, in hun werk, in hun angst, in hun verdriet, in hun eenzaamheid.  We willen in contact met u blijven, blijf in contact met ons. Laten we elkaar tot steun zijn.

 

 

Namens de kerkenraad,

 

Trix Drewes (voorzitter)

Maps Adriaanse (secretaris)

                                                                                                                                                 

Update 12 juli 2020

 

Geplaatst op 16-07-2020