UA-160702654-1

De kerk in coronatijd

De kerk in coronatijd

Beste mensen,

De coronatijd gaat langer duren dan we hadden verwacht. Van iedereen wordt veel uithoudingsvermogen, geduld en discipline gevraagd om de nodige maatregelen te blijven toepassen. Het is belangrijk om met elkaar in contact te blijven, er te zijn voor de ander en kracht en inspiratie te ontvangen uit de ontmoeting met God en elkaar. Wij gaan als kerk en kerkenraad door met  ons in te zetten binnen de gegeven mogelijkheden.

Als alles goed gaat mogen kerken vanaf 1 juni kerkdiensten houden met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met 100 personen. Zingen met een groter aantal mensen wordt sterk afgeraden. Er gelden verder strikte voorwaarden. Zo moet voor ieder kerkgebouw een gebruiksplan worden opgesteld (1,5 meter afstand, looproutes, hygiënische maatregelen etc.). De PKN heeft hiervoor een protocol opgesteld. De kerkenraden moeten dit uitwerken voor hun kerkgebouw.

Na ampele overwegingen hebben we besloten dat we in Eefde tot 1 september doorgaan met kerkdiensten zonder bezoekers, via internet. Gelet op de hoge leeftijd van velen vinden wij het een hoog risico om zo snel weer met meer kerkbezoekers diensten te houden. Het samen zingen en koffiedrinken na de dienst mag voorlopig niet plaatsvinden. Tot 1 september kunnen we intussen werken aan een goed doordacht gebruiksplan. 

We zijn er blij mee dat de uitgezonden internetdiensten heel goed worden bekeken: van 22 maart t/m 10 mei hebben gemiddeld 92 mensen de diensten rechtstreeks gevolgd en zijn er gemiddeld nog 82 bezoeken per keer achteraf geweest. Dat is een hoge score. U kunt het live ’s zondags om 10.00 uur via internet volgen op uw tv, computer, laptop, Ipad of smartphone of op elk gewenst ogenblik later terugkijken.

Bij de kerkdienst hoort de zondagse kerkbrief. Daarop staan de orde van dienst van die zondag en andere berichten, o.a. over de collecten. De kerkbrief kunt u ook vinden op de website van de kerk.

De hele week door kan via de brievenbus aan de kant van de kerktuin voorbede worden gevraagd  voor de volgende zondag. Iedere dorpsgenoot kan altijd rekenen op steun door het gebed van de kerk. We zijn gestopt met de openstelling van de kerk op woensdagavond, er was te weinig belangstelling.

De pastorale gesprekken met de ouderlingen en ds. Hannie van Boggelen gaan zoveel mogelijk  via de telefoon. Voor ds. Van Boggelen kunt u bellen met het meldpunt, tel 513637, Ko van Raamsdonk of 474393, Rita Simonis.

De diaconie heeft besloten dat we ons voor hulpvragen aansluiten bij de landelijke actie www.nietalleen.nl  De actie slaat landelijk heel goed aan, er zijn talloze hulpvragen al verholpen. Als u hulp nodig heeft kunt u bellen met 0800-1322. Dan wordt iemand in de buurt gezocht die wil en kan helpen. U kunt zich ook opgeven om te helpen via .

 

Tot slot

We leven in een bizarre tijd. We roepen het elkaar toe: houd vol! We steken een kaars aan en bidden voor allen die het zwaar hebben, in hun werk, in hun angst, in hun verdriet, in hun eenzaamheid. Geen gezamenlijke vieringen in de kerken. Maar wat een creativiteit in het bedenken van allerlei initiatieven om toch naar elkaar om te kunnen blijven zien en elkaar tot steun te zijn!

Namens de kerkenraad,

Trix Drewes (voorzitter) en  Maps Adriaanse (secretaris)

 

 

Geplaatst op 04-06-2020