UA-160702654-1

Orde van dienst Paaswake

Vanuit de stilte van Goede Vrijdag begint de Paaswake viering ook in stilte

Licht

            De kaars wordt door de diaken binnen gedragen
            de aanwezigen steken hun kaarsje aan aan de nieuwe paaskaars.


Lied 598
            De organist speelt eerst de melodie van 598 een paar maal,
            daarna zingen we 3x lied 598

 

Verbondsverhalen

Inleidende woorden  

Gebed in deze Paasnacht

Exodus 13, 17-22      

Lied 136: 4, 6 en 8

Sefanja 3 : 12 – 20

Lied 136: 11, 12 en 13

Mattheüs 28: 1-10     

Lied 600
 

Vernieuwing van de doopbelofte

Diaken schenkt water in doopvont   

Aanwezigen noemen hun doopnaam + eventueel de betekenis van die naam/namen
            Als alternatief voor de doopgedachtenis, waarbij alle gemeenteleden
            naar voren komen en een ‘waterkruisje’ ontvangen.

Gebed bij het water

Romeinen 6: 3-5         (Daan)

Geloofsbelijdenis

v.         Ik-zal-er-zijn is onze God
            God over de goden,
            Schepper van hemel en aarde,
            die ons de aarde heef toevertrouwd;
            Vader van zijn volk onderweg,
            Moeder van alle levenden.

a.        Dat geloof ik.

v.         Zijn vrederijk is nabij gekomen
            in Jezus van Nazareth, de Gezalfde,
            Hij roept ons Hem te volgen.
a.        Dat geloof ik.

v.         De Geest is het die levend maakt,
            die ons leidt in de waarheid,
            ons lokt met het visioen
            van een wereld waar het menselijk toegaat,
            die mét ons gaat naar de toekomst.

a.        Dat geloof ik.

Lied 356: 1, 3, 6 en 7


Voorbeden (met acclamatie 368f ?)

Avondmaal-gedachtenis: het verhaal van de Emmaüsgangers

Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Zegen

Orgelspel

Geplaatst op 11-04-2020