UA-160702654-1

Overzicht van internetdiensten in de stille week en met Pasen

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Paaswake

1e Paasdag

Datum en tijd

9 april   19.30 uur

Gezamenlijke dienst met Gorssel/Epse

vanuit de kerk in Gorssel

10 april 19.30 uur

Gezamenlijke dienst met Gorssel/Epse

vanuit de Ontmoetingskerk

11 april 20.30 uur

Gezamenlijke dienst met Gorssel/Epse

vanuit de kerk in Gorssel

12 april   10 uur

Dienst vanuit de Ontmoetingskerk

Voorganger

ds. D. Bargerbos

ouderlingen

mw. R. Roebers

mw. T. Drewes

ds. D. Bargerbos

ds. J. Bruin uit Zutphen

Kleur

Wit

Rood

Wit

Wit

Diaconie collecte

Kerk in Actie:

St. De Kleine Arbeider

geen collecte

Kerk in Actie:

St. De Kleine Arbeider

Kerk in Actie:

St. De Kleine Arbeider

2e collecte

geen collecte

Plaatselijk pastoraat

Paascollecte

De orde van dienst van Witte Donderdag en de orde van dienst van Stille Zaterdag worden tijdens de diensten geprojecteerd.

 

Let op:

Alle diensten worden live uitgezonden via “kerkdienst gemist”. U moet dan op internet gaan naar  kerkdienst gemist en vervolgens de plaatsnaam aangeven waar de dienst plaats vindt.

óf  één van de volgende regels aanklikken:

Voor Gorssel:   https://kerkdienstgemist.nl/stations/1490-Protestantse-Gemeente-Gorssel-Epse

Voor Eefde:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1477-Ontmoetingskerk-Eefde

 

Wij zoeken contact met u

In deze moeilijke tijd van de coronacrisis is het niet mogelijk om bij u op huisbezoek te komen. Daarom gebruiken wij, ds. Hannie van Boggelen, Rita Simonis en Ko van Raamsdonk, zoveel mogelijk de telefoon om te vragen hoe het met u gaat. Helaas kennen wij maar van een beperkt aantal gemeenteleden het telefoonnummer. Als u door één van ons gebeld wilt worden geef dan even uw telefoonnummer aan ons door. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Hou goede moed: “De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid” (Psalm 121: 8).

Hartelijke groet,

Rita Simonis, ouderling pastoraat, telefoon 474393

Ko van Raamsdonk, ouderling pastoraat, telefoon 513637

 

Hoopvolle verhalen

De Protestantse Kerk en de EO laten iedere werkdag om 16.45 uur beelden zien van acties in Nederland en daarbuiten. Presentator Bert van Leeuwen: ‘Het zijn hoopvolle verhalen in tijden van stress en angst.’ Kijk op NPO 1 om 16.45 uur naar de EO.

 

Nietalleen.nl

Met het platform “Nietalleen” worden talloze lokale hulpinitiatieven en hulpvragers met elkaar verbonden. De vragen worden door een van de samenwerkende hulporganisaties doorgestuurd naar een organisatie bij de aanvrager in de buurt. U kunt met een hulpvraag bellen naar 0800-1322 of ga naar www.nietalleen.nl

 

Orde van dienst voor de viering op Goede Vrijdag 10 april

Ouderling           Rie Roebers

Ouderling           Trix Drewes

Organist              Nico Jansen

Beeld / geluid   Hans Slurink

Stilte – de Paaskaars brandt

Gebed

Gezang oude liedboek  177: 1 en 7

Profetenlezing: Hosea 6: 1-3  

Lied 22, nieuwe liedboek   1,2 en 11 

Lezing Johannes 18 -19: 37 afgewisseld met orgelmuziek

Stilte

Lezing tekst lied 590

In stilte de kerk verlaten

 

Symbolisch bloemschikken.

Veertigdagentijd. Van inkeer en beproeving naar bevrijding en vernieuwing.

In de schikkingen komen elementen uit de omgeving en het leven van alle dag in het Licht van God te staan en krijgen een symbolische betekenis: stenen en woestijn, licht en duister, water en dauw, graankorrels en brood, dood en groen hout.

De veertigdagentijd is te beschouwen als een symbolische tocht door de woestijn naar het leven. De zes zondagen zijn momenten van kruispunten: stilstaan bij de weg die je in je leven gaat, op zoek naar waarachtig leven dat zich vernieuwt in het licht van de Eeuwige.  

                                                                                             

6de zondag: Palmzondag. Matteüs 21, 1-11 (intocht in Jeruzalem)
Matteüs 26, 1-27,66 (verraad, gevangenneming, verhoor, kruisiging)

In de vaas staan buxustakken met 5 rode bloemen.

Groene palmtakken verwijzen naar het leven dat overwint en zich vernieuwt uit de dood. Daartussen staan 5 rode bloemen als verwijzing naar het lijden dat Jezus te wachten staat. Er is een rode lap gedrapeerd als een weg en daarop liggen nog wat palmtakjes. Vijf: Het getal 5 is een verwijzing naar de vijf wonden in het lichaam van Jezus 2 aan zijn handen 2 aan zijn voeten en één in zijn zijde.

Rood: verwijst hier naar het bloed, het lijden.

Goede Vrijdag  ‘Lijden en sterven.’

Vader in uw handen leg ik mijn geest (Lucas23, 46)

Hij boog zijn hoofd en gaf de geest (Johannes 19, 30)

Bij het kruis is te zien een doornenkrans en Judaspenning.

Doornen zijn een verwijzing naar het lijden van Jezus, de doornenkroon die hij kreeg.

Geplaatst op 04-04-2020