Oudejaarsdienst

 • Agenda

  feb
  23
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
 • Laatste nieuws

  N.B. Themamiddag De Schoonheid van de muziek met Nico Jansen uitgesteld De 3e themamiddag in het Drieluik: De schoonheid van de muziek die voor woensdag 15 januari a.s. stond vastgesteld kan géen doorgang vinden. Nico Jansen zal op een later tijdstip deze themamiddag verzorgen, vermoedelijk in maart of april. U krijgt daar bericht van.
 • Laatste preek

  feb
  16
  16-02-2020 09:32
  Uitzending van Eefde, Protestantse Gemeente Eefde op 16-02-2020 09:32 Tijdsduur: 100 minuten

AVONDGEBED Oudejaarsdag- Dinsdag 31 december 2019 - 17.00 uur

Koster: Hans Slurink
Organist: Nico A. Jansen
Diaken: Eelke Meijer-Boer
Ouderling: Ko van Raamsdonk
Lector: Ko van Raamsdonk
v. ds. Arie Broekhuis
Mededelingen – Aansteken kaarsen – Stilte
Openingsvers:(we staan t/m avondlied) :

Avondlied: 246b: 1,5,7
Lezing van Psalm 90
Lied: 254
Lezing: Romeinen 8:31-39 en Lucas 2:21
Lofprijzing: 339a
Lied: Psalm 121
Preek – Stilte – Orgelspel
Lofzang van Maria – gelezen
Lied: 511:1, 2, 4 7 ALLEN
3 ORGELVERS - we luisteren
5 VROUWEN
6 MANNEN
Inzameling:
Diaconie:Pax -Vredesorganisatie van 6 kerkgenootschappen in ons land
Kerkrentmeesters: Ned. Bijbelgenootschap
Gebeden:
Na elke intentie zingen we: I= voorganger II = ALLEN

Onze Vader - Voorbeden - Stil Gebed - Avondgebed
Lied 243:1,2,5,6,7

Zegenbede:
v. De Eeuwige schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
ALLEN: AMEN.

Geplaatst op 27-12-2019